CHUYỂN ĐỔI SỐ
Triển khai khảo sát mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thực hiện công văn số 4116/SGTVT-VP ngày 31/8/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai khảo sát mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Việt Nam tăng 2 bậc về Chính phủ điện tử trong bảng xếp hạng của Liên hợp quốc
Theo Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử (E-Government Development Index – EGDI) năm 2020 được Liên hợp quốc công bố ngày 10/7/2020, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 86 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, tăng 02 bậc so với năm 2018. Việt Nam đã tăng hạng liên tục trong giai đoạn 2014 - 2020 từ vị trí 99 lên vị trí 86.
Bí thư Đà Nẵng: Chuyển đổi số là động lực cho phát triển thành phố
Chiều 22-3, Đà Nẵng tổ chức Hội thảo chuyên gia về đề án Chuyển đổi số TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
  • Anh6