HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Đại hội chi đoàn Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng NK 2017-2019
Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. Được sự nhất trí của Đoàn Sở GTVT ĐN và sự thống nhất của cấp ủy chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng.
Phong trào ngày Chủ nhật "XANH - SẠCH - ĐẸP" năm 2015.
Ngày 07/4/2015, Sở Giao thông vận tải đã có công văn triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Kế hoạch số 2186/KH-UBND ngày 26/03/2015 về việc tổ chức, triển khai thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015.
Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến năm 2015

Ngày 21/3/2015, Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong Công chức, viên chức - Lao động Trung tâm Đăng kiểm giai đoạn 2010-2015. Về dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng cùng các đồng chí Lãnh đạo là các Trưởng phó Phòng chuyên môn trực thuộc Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng. 

Các phong trào hoạt động của Đoàn thanh niên Trung tâm Giai đoạn 2005-2010
Một số hình ảnh của phong trào hoạt động Đoàn thanh niên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2005 đến 2010
  • Anh6