HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Đại hội Đoàn Thanh niên CSHCM- Bộ GTVT lần thứ V: Đoàn kết - Sáng tạo - Thiết thực
Thay mặt Lãnh đạo Bộ GTVT, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa trao tặng Đoàn Bộ bức trướng mang dòng chữ “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT... phát huy truyền thống đi trước mở đường, đoàn kết - sáng tạo - thiết thực”. Ngày 14/8, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với chủ đề “Tuổi trẻ Giao thông vận tải xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy truyền thống đi trước mở đường, đoàn kết, sáng tạo, thiết thực vì sự phát triển của Ngành và đất nước” (trước đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT đã tổ chức phiên trù bị Đại hội vào chiều 13/8/2017).
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2017-2022
Sáng ngày 29/7/2017, Công đoàn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.
Thanh niên Ngành Giao thông vận tải tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1942 – 27/7/2017
Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐTNK ngày 19/6/2017 của Đoàn Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947) - (27/7/2017) và Kế hoạch số 1862/SGTVT-VP ngày 18/4/2017 của Sở Giao thông vận tải về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), Đoàn thanh niên Sở Giao thông vận tải đã triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa và tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm nâng cao trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong việc chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương, bệnh binh, gia đình Liệt sỹ
Đại hội Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2020
Thực hiện Công văn số 21-CV/ĐU ngày 10/3/2017 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ. Được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. Ngày 01/7/2017 Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua (2015-2017) và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu ra cấp ủy Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong  nhiệm kỳ 2017-2020.
Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản HCM Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng NK 2017-2019
Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. Được sự nhất trí của Đoàn Sở GTVT ĐN và sự thống nhất của cấp ủy chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng.
  • Anh6