TIN TỨC TRONG NGÀNH
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM ĐỊNH Ở MỨC TỐI THIỂU KỂ TỪ NGÀY 28/7/2020
Thực hiện Công văn số 4930/UBND-SYT ngày 27/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Thông báo số 3072/TB-SGTVT ngày 27/7/2020 của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trung Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (Trung tâm) thông báo khách hàng đến tham gia kiểm định thực hiện nghiêm những nội dung như sau:

1. Trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Trung tâm tổ chức hoạt động kiểm định ở mức tối thiểu từ ngày 28/7/2020, đặc biệt ưu tiên việc bố trí kiểm định sớm đối với các phương tiện phục vụ cấp bách, cần thiết của người dân và xã hội như: cấp cứu, xe cứu hỏa, phòng chống thiên tai, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vận chuyển người đi cách ly…

2. Các tổ chức, cá nhân không nên đưa phương tiện đến kiểm định trong trường hợp chưa có nhu cầu cần thiết tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội. Trung tâm sẽ kiểm soát, điều tiết lưu lượng phương tiện vào đơn vị kiểm định ngay từ cổng ra vào, đảm bảo số lượng ở mức tối thiểu; giữ khoảng cách giữa các xe đúng theo quy định, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.

3. Khi đến Trung tâm phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ y tế. Khách hàng phải mang khẩu trang khi đến liên hệ công tác kiểm định, Trung tâm sẽ tổ chức đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay sát khuẩn cho khách hàng trước khi vào cơ quan; bắt buộc phải thực hiện theo sự bố trí, sắp xếp của Trung tâm góp phần thực hiện tốt công tác Phòng, chống dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho xã hội.

4. Phòng quản lý tổng hợp và các Đội kiểm định cơ sở 1, cơ sở 2 tiến hành triển khai ngay việc cài đặt các ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh: BlueZone (https://www.bluezone.gov.vn), Ncovi cho tất cả viên chức, người lao động thuộc bộ phận quản lý. Tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm, trên màn hình ti vi tại phòng chờ khách hàng nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin chính xác, kịp thời; trong đó chọn lọc các thông tin chính thống của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ http://moh.gov.vn, Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ http://danang.gov.vn, Trang thông tin điện tử của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://soyte.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=37901&cat=0, Cổng thông tin du lịch thành phố tại địa chỉ: http://danangfantasticity.com,...

5. Viên chức, người lao động phải thực hiện:

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; mang khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi tiếp xúc.

- Đối với các Đăng kiểm viên kiểm tra xe tại các công đoạn (thường xuyên tiếp xúc với vô lăng, cần số, tay nắm cửa… của xe đến kiểm định) phải thực hiện rửa tay ngay sau khi kết thúc kiểm tra 01 công đoạn.

- Thực hiện việc tiếp công dân tại Phòng tiếp nhận hồ sơ kiểm định, không tiếp công dân tại phòng làm việc. Nhiệt độ điều hòa tại các phòng làm việc, phòng tiếp nhận hồ sơ kiểm định… phải đặt từ 26 độ trở lên. 

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng kính thông báo đến khách hàng liên hệ công tác kiểm định; viên chức, người lao động trong đơn vị được biết và thực hiện đúng quy định./.  

GIÁM ĐỐC
   Bùi Văn Tấn
  • Anh6