GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

          Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 279/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng, được bổ sung nhiệm vụ và đổi tên đơn vị theo quyết định số 116/2004/QĐ-UB ngày 30/6/2004 Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

        - Là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước. Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện của Sở giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục đường thủy nội địa Việt Nam.

- Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng có các nhiệm vụ chính sau : 

+  Phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
+ Thực hiện nhiệm vụ Kiểm định An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy tại địa phương theo các quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ giao thông vận tải.
+ Kiểm tra đánh giá chất lượng kỹ thuật các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
+ Tổ chức nghiệm thu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cải tạo theo Thông tư 85/2014/TT-BGTVT.
+ Giám định phương tiện cơ giới đường bộ gây tai nạn giao thông khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.
- Trung tâm đã được Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (VRQC) - Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của: ISO 9001: 2015 cho lĩnh vực Kiểm tra An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.
   - Tổng số CBCNVC: 50 người, trong đó có 08 cán bộ có trình độ Thạc Sỹ và gần 80% cán bộ có trình độ Đại Học.
             + Đăng kiểm viên xe cơ giới hạng III.                                        22  Người
     + Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao 12 người
             + Nhân viên nghiệp vụ hành chính Đăng kiểm.                         12 Người
             + Đăng kiểm viên Thủy nội địa hạng III.                                      2  Người
             + Đăng kiểm viên Xe máy chuyên dùng hạng III.                         2  Người
- Trung tâm hiện có 2 cơ sở đang hoạt động:
       +  CƠ SỞ SỐ 1 - 4301S: (trụ sở chính) tại số 25 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

    Điện thoại: 0236.3765016 – 0236.3730511 – 0236.3765017.
Số Fax: 0236.3730511.
Email: dangkiemdanang@gmail.com
Quy mô như sau:
+ Tổng diện tích mặt bằng: 8.000 m2.
+ Hiện có: 02 dây chuyền thiết bị cơ giới hóa đồng bộ của CHLB Đức.
+ CƠ SỞ SỐ 2 - 4302S: tại Km 800+40 Quốc lộ 1A xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
        Điện thoại: 0236.3685988.
        Số Fax: 0236.3685988.   Email: dangkiemdanang@gmail.com
        Quy mô như sau:
                 + Tổng diện tích mặt bằng: 18.000 m2.
                 + Hiện có: 03 dây chuyền thiết bị cơ giới hóa đồng bộ của CHLB Đức.
                 + Dự kiến bố trí 06 dây chuyền kiểm định.
- Công suất hiện tại của đơn vị: 280 lượt xe/ngày.
- Đăng ký kiểm định qua điện thoại tại Cơ sở 1: 0236 3765017
- Đăng ký kiểm định qua điện thoại tại Cơ sở 2: 0236 3685988
- Đăng ký kiểm định trực tuyến tại địa chỉ: http:\\www.dangkiemdanang.com.vn
  • Anh6