TIN TỨC TRONG NGÀNH
Danh sách các phương tiện Thủy nội địa hết hạn đăng kiểm đến ngày 31/5/2021
Thực hiện Chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng Trung tâm Đăng kiểm XCG Đà Nẵng phối hợp với Chi cục Đăng kiểm số 4 cập nhật danh sách Phương tiện Thủy nội địa hết hạn đăng kiểm đến ngày 31/5/2021. Kính đề nghị Khách hàng theo dõi và đăng ký kiểm định theo đúng quy đinh. 
Hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3237/UBND-KGVX ngày 27/5/2021 (28/5/2021)
Lời kêu gọi toàn quân toàn dân chung sức đồng lòng chống dịch (05/5/2021)
Thông báo nghỉ lễ nhân dịp ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021 (19/4/2021)
Quy định lắp camera trên xe ô-tô kinh doanh vận tải (29/3/2021)
Tiếp tục đôn đốc triển khai lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ (19/3/2021)
Tăng cường vai trò chủ động trong công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát (08/3/2021)
Toàn ngành giao thông phải đồng lòng, kiên trì thực hiện nhiệm vụ sắp tới (25/2/2021)
12345678910...
  • Anh6