TIN NỔI BẬT
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2017

Ngày 31/12/2016 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và  người lao động năm 2017

Về tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, đồng chí Phan Trần Hoài Nhân- Phó chủ tịch Công đoàn ngành GTVT và các đồng chí là các Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở cùng toàn thể các Cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm.

       Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hương, Giám đốc Trung tâm báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, gồm báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 và các chỉ tiêu công tác khác. Đồng thời cũng trình bày Phương hướng nhiệm vụ 2017 của đơn vị và  đưa ra một số giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ. Hội nghị đã được nghe báo cáo Công khai quyết toán Thu chi năm 2016 và báo cáo Công khai Dự toán thu chi năm 2017. Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017-2018 cũng đã được trình bày tại Hội nghị.

      

Đồng chí Nguyễn Hương, Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo Tổng kết 2016                

và phương hướng nhiệm vụ 2017

Tại Hội nghị, các nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy chế cũng đã được Đoàn chủ tịch trình bày đã thể hiện sự công khai, dân chủ. Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đến hoạt động của đơn vị, bổ sung các ý kiến để đóng góp điều chỉnh sửa đổi quy chế. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng những thắc mắc, kiến nghị được nêu ra tại Hội nghị.

Phát huy những thành quả đã đạt được trong giai đoạn năm 2016, đồng thời để phát động trong toàn đơn vị phong trào thi đua sôi nổi, tạo điệu kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và kế hoạch của đơn vị năm 2017, Đồng chí Nguyễn Quảng, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Trung tâm đã đọc Giao ước phát động phong trào thi đua năm 2017 của Giám đốc và Chủ tịch công đoàn Trung tâm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Thuận, Phó bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã nhất trí với báo cáo được trình bày tại Hội nghị, đồng thời yêu cầu Trung tâm thực hiện tốt các tiêu chí đã nêu trong báo cáo và đã chỉ đạo cho Trung tâm cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị  về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 Của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới.  Tiếp tục truyên truyền giáo dục sâu rộng trong CCVC&NLĐ thực hiện có hiệu quả cao Chỉ thị số 43/CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “năm văn hoá, văn minh đô thị 2015”,  xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở.  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 12/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện GTVT. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan, thực hiện nghiêm túc các quy trình quy phạm, các hệ thống tiêu chuẩn áp dụng trong công tác kiểm định và công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc tuyên truyền về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, đặc biệt đối với xe tải ben để nâng cao hiệu quả cắt thùng ben góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.... 

 

  Đồng chí Bùi Thanh Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng 

phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Hương, Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và cam kết sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.
Admin.
  • Anh6