TIN NỔI BẬT
Ô tô sẽ không được đăng kiểm khi chưa chấp hành nộp phạt vi phạm...
Tất cả những phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ nếu chưa nộp phạt, có giấy thông báo của các cơ quan chức năng gởi về Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng hoặc có tên trong danh sách cảnh báo trên hệ thống mạng của Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ bị Trung tâm từ chối đăng kiểm.
Theo quy định tại khoản 6, điều 4 của Thông tư số 70/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có ghi rõ: “Hành vi không được thực hiện trong kiểm định xe cơ giới là khi đã có văn bản đề nghị không kiểm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc xe có vi phạm đã cảnh báo trên Chương trình Quản lý kiểm định”.
Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng phần mềm cảnh báo phương tiện liên kết cơ sở dữ liệu của Cục với chương trình “Quản lý kiểm định” sử dụng tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Việc này nhằm hỗ trợ các đơn vị đăng kiểm xe kiểm soát các phương tiện có vi phạm về hồ sơ, vi phạm về tình trạng kỹ thuật, tránh kiểm định các phương tiện hết niên hạn sử dụng, phương tiện vi phạm pháp luật và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc thực thi công vụ.
Thời gian qua, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã tiếp nhận các Thông báo của các cơ quan chức năng gởi đến như: Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố, Phòng CSGT các quận huyện, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng (GTVT) và các cơ quan chức năng khác gởi đến Trung tâm đề nghị nhập cảnh báo trên hệ thống mạng Cục đăng kiểm, từ chối kiểm định, yêu cầu Chủ phương tiện đến các cơ quan chức năng để nộp phạt. 
Trung tâm đã tiến hành cập nhật vào chương trình cảnh báo và trên trang web của Cục Đăng kiểm Việt  Nam. Khi xe đến kiểm định nếu bị cảnh báo do vi phạm, Trung tâm sẽ từ chối kiểm định và yêu cầu lái xe đến nơi lập biên bản xử phạt để xử lý mới được kiểm định. Trong quá trình triển khai thực hiện, hầu hết người đưa xe đến đều cho rằng họ không biết phương tiện vi phạm và bị phạt; có một vài trường hợp có thái độ không hợp tác khi được nhận Thông báo vi phạm hành chính về trật tự ATGT. Trung tâm phải cho họ xem cảnh báo của hệ thống kiểm định, Thông báo của cơ quan đề nghị dừng đăng kiểm.
Các lỗi vi phạm thường gặp phải gồm:
- Ô tô vi phạm trên các tuyến đường cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ.
- Ô tải vi phạm qua cầu Thuận Phước.
- Ô tô chạy quá tốc độ (qua hệ thống camera giám sát)....
- Các vi phạm khác....
1. Tổng hợp số liệu xe bị từ chối kiểm định do vi phạm hành chính về trật tự ATGT trong năm 2016:
- Tổng số trường hợp vi phạm do các cơ quan chức năng gởi đến:   1919
- Tổng số trường hợp bị từ chối kiểm định :    394
- Tổng số trường hợp đã chấp hành nộp phạt trước khi đưa xe đến kiểm định:  594.
Năm 2017, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với Công an thành phố, Phòng CSGT thành phố, Phòng CSGT các quận, huyện; Thanh tra Giao thông và các cơ quan chức năng liên quan khác tiếp nhận các Công văn, Thông báo vi phạm để nhập cảnh báo từ chối kiểm định, báo cáo định kỳ tình hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT về Ban ATGT thành phố và Sở GTVT Đà Nẵng đúng thời gian quy định.
2. Số liệu xe bị từ chối kiểm định do vi phạm hành chính về trật tự ATGT trong Quý 1/2017 (từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017):
- Tổng số trường hợp vi phạm do các cơ quan chức năng gởi đến :   1314 
- Tổng số trường hợp bị từ chối kiểm định :     215 
- Tổng số trường hợp đã chấp hành nộp phạt trước khi đưa xe đến kiểm định:   310
BVT.
  • Anh6