TIN TỨC XÃ HỘI
Ủy ban Kiểm tra Trung ương – Bộ GTVT: Tọa đàm về kiểm soát quyền lực
Tổ khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa khảo sát, Tọa đàm về kiểm soát quyền lực tại Bộ GTVT...

Sáng ngày 7/9/2017, tại Bộ GTVT, Tổ khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Tổ trưởng dẫn đầu Tổ công tác chủ trì buổi Khảo sát, Tọa đàm về kiểm soát quyền lực tại Bộ GTVT.

Ảnh: Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Tổ trưởng 
dẫn đầu Tổ công tác chủ trì buổi Khảo sát, Tọa đàm về kiểm soát quyền lực tại Bộ GTVT

Đây là Tổ công tác kiểm tra theo chương trình tại 16 tỉnh, Thành phố, Bộ, ngành trong cả nước để góp phần làm rõ luận cứ khoa học và thực tiễn trong việc kiểm soát quyền lực theo tinh thần Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng về “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương” và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại buổi làm việc, tiếp Tổ công tác có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông; Chủ tịch Công đoàn Ngành GTVT Đỗ Nga Việt; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT QG Khuất Việt Hùng; các đồng chí ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT; các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan quản lý của Bộ GTVT như: Tổng cục Đường bộ VN; Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng và xây dựng công trình giao thông; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu như Vụ Quản lý công tư; Vụ Pháp chế…

Báo cáo Tổ công tác, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định, công tác kiểm soát quyền lực luôn được tập thể Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Đảng ủy Bộ quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đi đôi với công tác phòng, chống tham nhũng.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại buổi Tọa đàm

”Các giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, thể hiện là việc quy định thẩm quyền, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, công khai, minh bạch hoạt động của Bộ GTVT; tăng cường công tác quản lý cán bộ, phân cấp, phân quyền, thanh tra, kiểm tra... trên tất cả các mặt hoạt động của Bộ”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Bộ và Tổ công tác đã tọa đàm, thảo luận về nguyên nhân dẫn đến sự lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân, phe nhóm... cần cơ chế, chế tài nào để kiểm soát quyền lực...trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp mang tính thực tiễn cao tới Tổ công tác.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Trực, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao các ý kiến và giải pháp của lãnh đạo Bộ GTVT. Đồng chí cho rằng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đặc thù riêng là đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không có sự phân chia quyền lực. Song, Đảng và Nhà nước cũng đã có nhiều giải pháp để kiểm soát quyền lực. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định chủ thể kiểm soát quyền lực Nhà nước là nhân dân. Nếu không kiểm soát được quyền lực nhà nước thì quyền lực nhà nước sẽ bị tha hóa, nhân dân cũng sẽ mất quyền làm chủ hoặc bị lạm quyền từ phía Nhà nước... Do đó, yêu cầu kiểm soát quyền lực trong giai đoạn hiện nay cần phải được quan tâm để đảm bảo quyền, lợi ích cho mọi công dân được bình đẳng trước pháp luật.
BVT (nguồn mt.gov.vn)
  • Anh6