HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC HỒ
Sắt son niềm tin với Đảng
Thời gian gần đây, thông tin về việc xét xử các đại án tham nhũng, kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương chỉ ra các sai phạm, khuyết điểm, kỷ luật và đề xuất kỷ luật cán bộ các cấp ngày càng củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước vào cuộc chiến chống tham nhũng, vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Người dân cảm nhận rất rõ phòng, chống tham nhũng đã không dừng ở nghị quyết, chỉ thị trên văn bản mà đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, có kết quả cụ thể, nói đi đôi với làm. Phát biểu tại phiên họp thứ 12 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng bây giờ đã trở thành phong trào, thành một xu thế của xã hội. Tinh thần quyết liệt từ người đứng đầu Đảng ta đã truyền lửa nhiệt huyết chống tham nhũng đến các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương và nhân dân với tinh thần không ai có thể đứng ngoài cuộc đấu tranh này. Theo đó, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã và đang được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật; xử lý kỷ luật cả cán bộ cao cấp, dù đương chức hay nghỉ hưu. Có thể thấy công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo, tiến hành một cách quyết liệt, đồng bộ hơn, bài bản, chắc chắn, đúng tinh thần “nói đi đôi với làm” và làm cho bằng được. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri gần đây của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo ý kiến nhân dân đã bày tỏ phấn khởi, tin tưởng hơn vào Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Đồng thời công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được chỉ đạo triển khai quyết liệt. Các kỳ họp gần đây UBKT Trung ương đã ra thông báo kết luận chỉ rõ những sai phạm,  khuyết điểm, kỷ luật và đề xuất kỷ luật đối với cán bộ do Trung ương quản lý.

Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xử lý cán bộ có sai phạm, khuyết điểm trên quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần tích cực vào việc bồi đắp niềm tin bằng những việc cụ thể, thuyết phục. Nhân dân tin tưởng hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước sẽ được củng cố ngày càng trong sạch, vững mạnh. Những cán bộ, đảng viên thực sự là công bộc của dân không bao giờ có tư tưởng muốn tham nhũng, dám tham nhũng.

Cùng với sự quyết liệt của Trung ương, ở địa phương công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương cuối năm vừa qua nhìn nhận, dư luận nói “trên nóng, dưới lạnh” nhưng ở dưới cũng bắt đầu ấm và nóng lên. Sau các kết luận và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ của Trung ương, các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền của mình đã nghiêm túc kiểm điểm, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên sai phạm, mắc khuyết điểm. Kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm vừa tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân công tác cán bộ Đảng sẽ sớm hoàn thiện, chặt chẽ hơn, ngăn chặn tình trạng tiêu cực.

Trải qua 88 năm xây dựng và trưởng thành, Ðảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin tưởng, gắn bó, coi là Ðảng của chính mình với danh từ “Đảng ta” - Với tư tưởng chủ đạo “Lấy dân làm gốc”, Ðảng ta luôn khẳng định: Toàn bộ hoạt động của Ðảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Muốn cho dân tin, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh.

Sức mạnh của Ðảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Ðảng cũng rất tự hào vì có lực lượng quần chúng đông đảo, một lòng, một dạ trung thành với Ðảng, với đất nước. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có lúc, có nơi Ðảng phạm phải sai lầm, khuyết điểm, nhưng khi Ðảng nhận rõ sai lầm, khuyết điểm, quyết tâm khắc phục, sửa chữa, nhân dân lại càng tin tưởng, quý trọng, hết lòng trung thành và cùng Ðảng đi trọn con đường đã chọn.
BVT (nguồn BaoDanang.vn)


"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và giải pháp phòng, chống (03/11/2017)
Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu, góp phần đấu ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (30/10/2017)
Nghĩ về công tác giám sát trong Đảng hiện nay (30/10/2017)
Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (18/8/2017)
Tư tưởng Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sỹ vẫn luôn là bài học quý giá (26/7/2017)
Kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (23/6/2017)
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2017) (19/5/2017)
12
  • Anh6