TIN TỨC XÃ HỘI
Thi đua yêu nước xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại
Cách đây 70 năm, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đang vào thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc nhằm động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc.

Để triển khai chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày toàn quốc kháng chiến, khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, tình hình đất nước ở vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, thi đua thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách của dân tộc.

Đà Nẵng trên đường phát triển. 												           Ảnh: LÊ HOÀNG NAM
Đà Nẵng trên đường phát triển. Ảnh: LÊ HOÀNG NAM

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” là một văn bản mang sức sống thời đại và giá trị nhân văn sâu sắc, chứa đựng tư tưởng, tình cảm, trí tuệ của con người Việt Nam. Lời kêu gọi trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Truyền thống thi đua yêu nước của nhân dân ta đã và đang là động lực tinh thần quý báu tạo nên sức mạnh tổng hợp, đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng và đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, nhân dân thành phố nhiệt tình hưởng ứng, tham gia, tạo được không khí thi đua sôi nổi.

Thi đua, khen thưởng đã và đang là công cụ, giải pháp quản lý quan trọng, là động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các ngành, các cấp, đóng góp tích cực vào thành quả quan trọng mang ý nghĩa lịch sử sau hơn 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1997-2017) và 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể, các ngành, các cấp của thành phố đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực, tiêu biểu là thi đua theo chủ đề năm do Thành ủy phát động như:

Năm công tác cán bộ và cải cách hành chính, Năm Doanh nghiệp; Năm Văn hóa, văn minh đô thị; Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư... Phát động thi đua theo chủ đề năm đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm phát huy các nguồn lực, tập trung giải quyết vấn đề chủ yếu, có tính cấp thiết của cả thành phố.

Nhiều đơn vị, địa phương đã thể hiện quyết tâm cao trong thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm do Thành ủy giao cho các cơ quan công tác Đảng thuộc Thành ủy và UBND thành phố giao cho sở, ban, ngành và quận, huyện… nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ thi đua theo chủ đề năm của thành phố; đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc của ngành, đơn vị, địa phương mình hoặc giải quyết những vấn đề cấp thiết, bức xúc có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ ngành, cấp mình.

Thành phố triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”; “Phát huy dân chủ cơ sở”…

Song song với các phong trào thi đua thường niên, thành phố còn triển khai các phong trào thi đua theo sự kiện, chuyên đề như: Cuộc vận động “3 hơn” trong công tác cải cách hành chính; Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp; Tháng hành động vì an toàn giao thông; Câu lạc bộ Môi trường Cựu chiến binh tham gia xây dựng Đà Nẵng; “Phụ nữ Đà Nẵng-Cử chỉ đẹp, sống văn minh”; “Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè thành phố Đà Nẵng”; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Hiến máu nhân đạo”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Chương trình hỗ trợ chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng”; “Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bất hạnh khác”; “Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam”...

Nhiều phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả như: con cháu hiếu thảo, ông bà mẫu mực; mái ấm tình thương; gia đình, tộc họ không có tệ nạn xã hội, cờ bạc, ma túy; tuyến đường, khu dân cư kiểu mẫu, văn minh đô thị; chợ bảo đảm an toàn thực phẩm và văn minh, thương mại; tổ dân phố không rác; phường điện tử, phường văn minh đô thị, văn minh du lịch; xây dựng các mô hình điểm văn minh đô thị của Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…
Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa, gắn với nhiều phong trào trên mọi lĩnh vực. Trong ảnh: Các kỹ sư thi đua làm việc tại Nhà máy lắp ráp ô-tô Nissan tại Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng.        Ảnh: THÀNH LÂN
Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa, gắn với nhiều phong trào trên mọi lĩnh vực. Trong ảnh: Các kỹ sư thi đua làm việc tại Nhà máy lắp ráp ô-tô Nissan tại Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng. Ảnh: THÀNH LÂN

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tôn vinh những tấm gương sáng, người tốt, việc tốt theo lĩnh vực, ngành và nâng cao chất lượng, hiệu quả các giải thưởng. Thành phố hiện có nhiều giải thưởng được xét trao tặng hằng năm, tiêu biểu là các giải thưởng: “Tỏa sáng Blouse trắng”, giải khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng, “Chi hội phụ nữ tiêu biểu”, giải thưởng “Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng”, giải thưởng “Doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế”, “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động”, “Nụ cười công chức”...

Nhân kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, thành phố đã trao tặng giải thưởng “Doanh nghiệp Đà Nẵng tiêu biểu”, “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”. Ngoài ra, còn nhiều hình thức tôn vinh khác như “Gương người tốt, việc tốt”, “Gương sáng giữa đời thường”; “Tôi yêu Đà Nẵng”. Từ năm 2000 đến nay, thành phố đã tổ chức thành công 4 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước để tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.
Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của thành phố trong thời gian qua có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa ngày càng sâu rộng. Các quy định về công tác thi đua, khen thưởng từng bước được thể chế, hoàn thiện phù hợp với quy định và thực tiễn ở địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác thi đua, khen thưởng, tạo được chuyển biến trên nhiều mặt, nhất là trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Nội dung thi đua cơ bản bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất.

Hình thức tổ chức phong trào thi đua ngày càng phong phú, đa dạng. Công tác bình xét, khen thưởng được triển khai đúng quy định, kịp thời, bước đầu đáp ứng được yêu cầu. Các chính sách, các giải thưởng đặc thù để tôn vinh các tập thể, cá nhân phát huy được hiệu quả, có tính lan tỏa cao.

Với sự nỗ lực phấn đấu và thành tích xuất sắc đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc thành phố đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, danh hiệu vinh dự Nhà nước và các phần thưởng cao quý khác. Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua, Cờ ghi nhận thành tích, công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng, Chiến sĩ thi đua thành phố, Bằng khen cho hàng chục ngàn tập thể, cá nhân, hộ gia đình.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, mặc dù còn không ít hạn chế và khuyết điểm, nhưng rõ ràng thành phố Đà Nẵng đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của cả nước.

Thành quả nổi bật nhất của chúng ta là đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, đó chính là nguồn lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, ở đâu có sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự điều hành và đánh giá đúng của chính quyền, sự tham gia phát động, vận động của Mặt trận, đoàn thể thì ở đó phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả tốt và luôn có sức sống.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” là dịp để mỗi chúng ta nhắc lại, ghi nhớ, khắc sâu truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và ghi ơn công lao của các nhà yêu nước, các bậc tiền bối, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua, đồng chí, đồng bào thành phố và khắp mọi miền đất nước, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất này vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, vì sự phát triển của thành phố Đà Nẵng hấp dẫn, năng động đối với các nhà đầu tư, khách du lịch.

Đồng thời, hướng đến xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại và là một thành phố “đáng sống”, như cách gọi đầy trân trọng và yêu mến của bạn bè trong và ngoài nước.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trong thời gian tới, toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hơn lúc nào hết, phải tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đơn vị anh hùng, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, với tinh thần “Đồng thuận cao-Thi đua giỏi-Về đích sớm”, đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, người người thi đua, nhà nhà thi đua, các ngành, các cấp cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của thành phố giai đoạn 2015-2020 và những giai đoạn tiếp theo.
Nguồn: Đ/chí Huỳnh Đức Thơ 
(Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố,
Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng)
Hội thảo “Giảm thiểu tai nạn giao thông - Hướng tới xã hội không còn tử vong do TNGT ở Việt Nam (07/6/2018)
Nâng tiêu chuẩn khí thải hàng triệu ôtô đang lưu hành thế nào? (01/6/2018)
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và xin lỗi gia đình người bị nạn vì sự yếu kém của Ngành Đường sắt (29/5/2018)
Cách mạng công nghiệp 4.0: Động lực để giao thông vận tải bứt phá (26/5/2018)
Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô (24/5/2018)
Hội nghị Trung ương 7: Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ (22/5/2018)
Bộ trưởng Bộ GTVT: Thủ tục hành chính sẽ chỉ giảm chứ không tăng (18/5/2018)
12345678910...
 • Anh6