TIN TỨC XÃ HỘI
Kiểm tra ô-tô vận chuyển khách trá hình mang biển kiểm soát nước ngoài
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành văn bản số 6518/KH-UBND ngày 21-8-2018 về kế hoạch kiểm tra ô-tô vận chuyển khách trá hình mang biển kiểm soát nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kiểm tra ô-tô vận chuyển khách trá hình mang biển kiểm soát nước ngoài

Theo đó, đối tượng kiểm tra là các tổ chức, cá nhân có hoạt động vận tải khách bằng ô-tô mang biển kiểm soát nước ngoài trên địa bàn thành phố; ô-tô mang biển kiểm soát nước ngoài hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, vận chuyển khách du lịch có dấu hiệu vi phạm các quy định trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng ô-tô.

Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện kinh doanh vận tải của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải khách bằng ô-tô theo quy định của pháp luật Việt Nam; việc chấp hành quy định về dừng, đón, trả khách; hợp đồng vận chuyển, số lượng hành khách, tải trọng xe khách; việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kinh doanh vận tải như: phù hiệu, biển hiện, niêm yết các nội dung quy định, thiết bị giám sát hành trình, trang thiết bị bảo đảm an toàn…

Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 21-8 đến hết ngày 31-12-2018.
BVT (nguồn Báo Đà Nẵng)
  • Anh6