HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NGÀNH GTVT
Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018
Sáng 01/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ và Trần Văn Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ chủ trì và điều hành Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Nga Việt - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Khuất Việt Hùng - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ATGT Quốc gia; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, UBKT Đảng ủy Bộ; các đồng chí bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; cán bộ chuyên trách, giúp việc Đảng ủy Bộ GTVT...

Đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2018 của Đảng ủy Bộ tại Hội nghị,  đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục thực hiện phương châm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường phối hợp công tác với Ban Cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng năm 2018.

Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, 9 tháng đầu năm 2018, toàn Đảng bộ Bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đã đề ra.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng theo phương châm nắm chắc tình hình hoạt động của cấp ủy trực thuộc và tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời đề ra các giải pháp thảo gỡ vướng mắc và xử lý các vấn để phát sinh.

Đảng bộ Bộ xây dựng và ban hành đầy đủ các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giảm sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy và triển khai đảm bảo quy định đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giảm sát được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng quan tâm; chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên; nhất là việc năng cao chất lượng chi bộ; tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao...
Công tác cải cách hành chính trong Đảng, công tác bồi dưỡng, tập huấn các chỉ thị, nghị quyết, quy định và triển khai các văn bản mới của Trung ương được Đảng ủy Bộ và cấp ủy các cấp triển khai quyết liệt. Công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được tập trung chỉ đạo; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường quản lý, giảm sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Lê Thanh Hà - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, Đảng ủy Bộ đã hoàn thành chương trình kiểm tra năm 2018 đối với 5 đảng bộ, UBKT Đảng ủy Bộ tổ chức giám sát 2 đảng bộ và 4 chi bộ trực thuộc; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng cho 235 UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ Bộ.

9 tháng đầu năm 2018, các tổ chức đảng trực thuộc kỷ luật 21 đảng viên (khiển trách: 16 đảng viên; cảnh cáo: 5 đảng viên; ngoài ra còn xóa tên đối với 5 đảng viên). UBKT Đảng ủy Bộ nhận được 5 đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh (trong đó có 3 đơn tập thể và 2 đơn nặc danh), UBKT Đảng ủy Bộ đã xử lý theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông phát biểu kết luận Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng đánh giá Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018; toàn Ngành GTVT đã khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, mặc dù đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác, nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy,  đồng chí yêu cầu cấp ủy đảng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo tích cực hơn nữa để hoàn thành tốt kế hoạch xây dựng văn bản; bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, dự án; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải; kiến trúc Chính phủ điện tử điện tử Bộ GTVT; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy trực thuộc kiện toàn, bổ sung nhân sự theo quy định, đặc biệt quan tâm đến cơ cấu tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giảm biên chế, giảm đầu mối; tập chung chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổng kết công tác năm 2018; tổ chức đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịp Kỷ niệm 70 năm (07/11/1948 - 07/11/2018) Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT; đồng thời sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”./.
BVT (nguồn mt.gov.vn)

  • Anh6