HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NGÀNH GTVT
Đảng bộ Cục ĐKVN: tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 8
Ngày 04/12/2018, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục ĐKVN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ảnh: Ông Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TW trình bày các 
nội dung Nghị quyết Hội nghị TW 8

Tham dự Hội nghị có các đồng chí; Trần Kỳ Hình - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐKVN; Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Đảng ủy Cục; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chi bộ tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày nội dung về Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Về nội dung này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị cũng nghe trình bày về Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đế năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Kỳ Hình - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐKVN hoan nghênh các đại biểu đã tham gia hội nghị nghiêm túc, gương mẫu, trách nhiệm. Sau hội nghị này, các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) theo đúng hướng dẫn của Trung ương bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng bố trí thời gian thoả đáng để thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm sát thực, sớm đưa các nghị quyết, quy định, kết luận vào cuộc sống.
BVT (nguồn Cục ĐKVN)
  • Anh6