HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NGÀNH GTVT
Tập trung thực hiện sửa đổi, bổ sung Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ Bảo trì đường bộ
Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp tổng kết hoạt động Quý IV/2018 và triển khai nhiệm vụ Quý I/2019 của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương vào chiều 18/12. Thứ trưởng Lê Đình Thọ; các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) Trung ương và các cơ quan liên quan cùng dự cuộc họp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp tổng kết hoạt động Quý IV
của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Thu phí bảo trì đường bộ 11 tháng đạt trên 106% so với kế hoạch cả năm
Báo cáo tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Quỹ BTĐB Lê Hoàng Minh cho biết: Tổng số thu phí sử dụng đường bộ thực tế trên địa bàn cả nước (bao gồm cả xe ô tô của lực lượng Công an, Quốc phòng) đến hết 30/11/2018 đạt 112,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 106,03% so với kế hoạch thu cả năm 2018.

"Đối với công tác bảo trì đường bộ đến tháng 12/2018, tổng giá trị khối lượng công việc bảo trì được nghiệm thu thanh toán đạt 86% so với kinh phí đã được cấp và đạt trên 92,4% so với kế hoạch đã giao", ông Minh nhấn mạnh.

Về kết quả cụ thể, công tác bảo dưỡng thường xuyên đến tháng 12/2018 đã được Tổng cục Đường bộ VN chỉ đạo thực hiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giao, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên 21.808km do các Cục, Sở GTVT trực tiếp quản lý sử dụng vốn Quỹ BTĐB Trung ương. Tổng giá trị khối lượng bảo dưỡng thường xuyên đạt xấp xỉ 100% kế hoạch giao.

Năm 2018 có 466 công trình chuyển tiếp từ năm 2017 sang. Tính đến tháng 12/2018, theo tiến độ thi công đã có hơn 90% danh mục đã hoàn thành toàn bộ. Bên cạnh đó, trên cơ sở quyết định giao dự toán chi đợt 02 của Quỹ, đến nay có 589 công trình sửa chữa định kỳ làm mới. Hiện các đơn vị đang triển khai thi công theo tiến độ phê duyệt.

Cũng theo ông Minh, nhiệm vụ sửa chữa cầu yếu, xử lý điểm đen và các nhiệm vụ đột xuất khác năm 2018 với tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng/475 công trình. Các công trình này đã sớm triển khai từ Quý I/2018 và đến nay đã cơ bản hoàn thành xử lý toàn bộ trong năm 2018 theo kế hoạch giao.

Thu phí bảo trì đường bộ 11 tháng đạt trên 106% so với kế hoạch cả năm

Các nội dung liên quan kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I/2019 và kế hoạch thu, chi năm 2019 đã được Thứ trưởng Lê Đình Thọ và các đại biểu dự họp phân tích, đánh giá cụ thể trong cuộc họp.

Rà soát lại các tiêu chí nâng các tuyến mới lên thành quốc lộ

Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ và ý kiến của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thành các công việc còn lại và thực hiện công tác giải ngân năm 2018 của Quỹ Bảo trì đường bộ theo đúng quy định.

Đối với nhiệm vụ năm 2019, Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương và các đơn vị liên quan tham mưu cho Bộ để thực hiện phân khai ngay nguồn vốn duy tu, sửa chữa thường xuyên. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Đường bộ VN rà soát lại các tiêu chí nâng các tuyến mới lên thành quốc lộ; các đơn vị liên quan tập trung thực hiện sửa đổi, bổ sung Nghị định 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ...

“Mặc dù chúng ta đã vận hành Quỹ Bảo trì đường bộ nhiều năm rồi nhưng sắp tới sẽ có những cơ chế mới. Do vậy, các cơ quan đơn vị cần xem xét có vướng mắc gì hay không và phải chủ động trong điều hành các công việc liên quan”, Bộ trưởng yêu cầu.
BVT (nguồn mt.gov.vn)
  • Anh6