TIN TỨC TRONG NGÀNH
Thông báo nghĩ lễ Ngày quốc khánh 2/9/2019
Thực hiện Thông báo số 3868/TB-SGTVT ngày 27/8/2019 của Sở GTVT Đà Nẵng về việc Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp lễ Ngày Quốc khánh năm 2019. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng xin thông báo đến khách hàng lịch nghĩ lễ 2/9/2019, cụ thể như sau:

  • Anh6