TIN TỨC TRONG NGÀNH
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng tham dự Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm định xe cơ giới lưu hành.
Ngày  04/10/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm định xe cơ giới lưu hành cho các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ GTVT có đại diện của lãnh đạo Vụ pháp chế; về phía Cục Đăng kiểm Việt Nam có các đồng chí: Trần Kỳ Hình - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; Nguyễn Minh Cương-Phó Cục trưởng; Trần Anh Quân-Q.Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới; cùng các đồng chí là phó trưởng phòng và các chuyên viên của Phòng kiểm định xe cơ giới. Ngoài ra còn có hơn 500 cán bộ là Chủ đầu tư, đại diện lãnh đạo, đăng kiểm viên xe cơ giới và nhân viên nghiệp vụ của các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc cũng về tham dự Hội nghị.Ảnh: quang cảnh Hội nghị

Tại buổi tập huấn, các đơn vị đăng kiểm đã được Cục ĐKVN giới thiệu các nội dung sau:

- Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 

- Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/5/2019 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Quy định Về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; 

- Thông tư số 30/2019/TT-BGTVT ngày 28/08/2019 của Bộ GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN103:2019/BGTVT về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới; 

- Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu; 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN-6438:2018 Phương tiện giao thông đường bộ - giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải;


Ảnh: đồng chí Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục ĐKVN phát biểu 
chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá, thời gian qua công tác kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc đã có những thay đổi theo hướng tích cực; chất lượng phương tiện đang lưu hành được cải thiện. Đồng chí cũng đã biểu dương những cố gắng của các đơn vị đăng kiểm trong thời gian qua, đề nghị lãnh đạo các đơn vị đăng kiểm nghiêm túc triển khai, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực đăng kiểm để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời quán triệt tới lãnh đạo các đơn vị, đăng kiểm viên tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức nghề nghiệp đăng kiểm; nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT về các giải pháp nâng cao chất lượng và phòng chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị và đăng kiểm viên tiếp tục thực hiện tốt nội dung Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm định xe cơ giới lưu hành đã được quán triệt tại Hội nghị. Đồng thời, đồng chí cũng đã quán triệt các Lãnh đạo đơn vị, Đăng kiểm viên tiếp tục thực hiện đúng quy trình, quy định trong công tác kiểm định xe cơ giới; nhằm thực hiện quản lý tốt chất lượng kiểm định an toàn kỹ thuật, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.    

Dự kiến ngày 11/10/2019, Bộ GTVT và Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm định xe cơ giới lưu hành cho các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phía Nam (từ Bình định trở vào).
Bùi Văn Tấn.


  • Anh6