TIN TỨC XÃ HỘI
Tài liệu giảng dạy về phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông

Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Quyết định số 4624/QĐ-TCĐBVN về việc Ban hành tài liệu giảng dạy về phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông.


   Tài liệu dạy về phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông được phát hành bằng dạng sách và File PDF đăng trên trang web chính thức của Tổng cục Đường bộ Việt nam tại địa chỉ: https://gplx.gov.vn hoặc xem trực tiếp:  tại đây  .


   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng kính thông tin cho tổ chức, cá nhân được biết.

VPS

  • Anh6