TIN TỨC TRONG NGÀNH
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
- Thực hiện Công văn số 2494/UBND-VHXH ngày 15/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch COVID-10. Ngày 15/4/2020, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có một số chỉ đạo quan trọng về công tác phòng, chống dịch; trong đó xếp thành phố Đà Nẵng vào nhóm địa phương có nguy cơ cao.
- Thực hiện Công văn số 1585/SGTVT-VP ngày 16/4/2020 của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đề nghị khách hàng đến tham gia kiểm định và toàn thể VC-NLĐ của Trung tâm tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo liên quan của Thành ủy, UBND thành phố, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở GTVT Đà Nẵng đã được triển khai trong thời gian qua tại Trung tâm với tinh thần không chủ quan, buông lỏng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để bệnh dịch lây lan, bùng phát  trong phạm vi đơn vị quản lý.

    
Tổ chức đo thân nhiệt bằng Máy đo thân nhiệt từ xa và máy cầm tay

Nhân viên đăng kiểm và Khách hàng khi đến Trung tâm phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong đó, ngoài việc bắt buộc phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt bằng máy đo thân nhiệt mới được vào Trung tâm. Trung tâm sẽ tổ chức xịt nước rửa tay sát khuẩn cho khách hàng ngay tại Cổng bảo vệ cơ quan và cửa ra vào Phòng chờ làm thủ tục kiểm định.

    

    
Bố trí máy rửa tay tự động bằng dung dịch sát khuẩn 

    
Bố trí ghế ngồi cho khách hàng tại Phòng chờ, giữ đảm bảo khoảng cách tối thiểu
2. Khách hàng không nên đưa phương tiện đến kiểm định trong trường hợp chưa có nhu cầu cần thiết tham gia giao thông trong thời gian cách ly toàn xã hội; Trung tâm sẽ điều tiết lưu lượng , khoảng cách các xe vào Trung tâm đúng theo quy định.

3. Đăng ký kiểm định Online qua website tạm thời không thực hiện đến hết ngày 22/4/2020. Lý do: chỉ thực hiện đăng ký qua điện thoại để chủ động điều tiết lưu lượng xe vào Trung tâm trong ngày, để đảm bảo khoảng cách theo quy định. 

4. Đề nghị quý khách đăng ký kiểm định qua điện thoại:

- Số ĐT đăng ký tại Cơ sở 1 (Hòa Minh): 0236.3765017 

- Số ĐT đăng ký tại Cơ sở 2 (Hòa Châu): 0236.3685988

5. Mọi thắc mắc, khách hàng có thể liên hệ: 

- Ông Bùi Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm: 0905.111700  

- Ông Phan Nhật Phong, Phó Giám đốc phụ trách Cơ sở 1 (Hòa Minh): 0989.636668 

- Ông Nguyễn Quảng, Phó Giám đốc phụ trách Cơ sở 2 (Hòa Châu): 0903.525626 

Rất mong Khách hàng đọc kỹ nội dung Thông báo nêu trên và khi đưa xe đến Trung tâm để kiểm định, bắt buộc phải nghiêm túc chấp hành đúng sự mọi sự bố trí, sắp xếp của Trung tâm để góp phần thực hiện tốt công tác Phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho cả Cộng đồng và xã hội.

Vậy, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng kính thông báo đến Quý khách hàng được biết. Xin trân trọng cảm ơn./. 

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2020 
 Giám đốc: BÙI VĂN TẤN


  • Anh6