TIN NỔI BẬT
Cục ĐKVN tổ chức thành công Đại hội Đại biểu đảng bộ khóa XXVII 2020-2025

Chiều 9/6, tại Hà Nội, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ GTVT; Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Đào Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT; Nguyễn Thành Tưởng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT đã tới dự Đại hội.

Tại Đại hội, thay mặt BCH Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đồng chí Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam đã lãnh đạo toàn ngành tiếp tục ổn định, phát triển, đạt được những kết quả toàn diện, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Công tác chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Cục có nhiều đổi mới, vừa quyết liệt, động bộ vừa trọng tậm, lựa chọn điểm nhấn để tháo gỡ, bám sát chỉ đạo của Bộ GTVT, phát huy sức mạnh tập thể và vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, các đề án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được triển khai tích cực, đúng tiến độ; mang tính khả thi cao và tập trung vào tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh trên tất cả các mặt. Thủ tục hành chính được rà soát, cải cách theo hướng cắt giảm, đơn giản hoá, từng bước nâng cao mức độ dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục duy trì thực hiện tốt Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm. Toàn ngành đăng kiểm đã có sự chuyển biến, thay đổi nhận thức cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ đăng kiểm không những được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam trình bày báo cáo

Hoạt động hợp tác quốc tế được duy trì, góp phần quan trọng trong phối hợp giám sát kỹ thuật, xây dựng tiêu chuẩn, đào tạo, trao đổi thông tin; nâng cao vị thế của Cục ĐKVN trong các tổ chức quốc tế. Việc đẩy mạnh công tác truyền thông đã mang lại hiệu quả rất lớn, góp phần quan trọng vào kết quả đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đăng kiểm, phòng, chống tiêu cực, kiểm soát tải trọng phương tiện.... Đảng bộ Cục cũng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy các cấp và chi bộ...

Với những thành tích xuất sắc trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2016; được Bộ GTVT, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Cơ quan Bộ GTVT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn GTVT Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân trong Cục.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam phát huy truyền thống đi trước mở đường của ngành GTVT, truyền thống 56 năm xây dựng và phát triển của Cục, tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đăng kiểm Việt Nam chính quy, hiện đại, hội nhập quốc tế và phát triển; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao lãnh đạo của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đến năm 2025, hệ thống tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện, thiết bị GTVT và dầu khí biển trong cả nước được hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực. Hoạt động đăng kiểm tiếp tục ổn định và phát triển.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cục Đăng kiểm Việt Nam và 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có 20% cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động được quán triệt nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, của Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ Bộ GTVT. 100% các chi uỷ, chi bộ các đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương khoá XIII.

Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam phấn đấu hàng năm đạt xếp loại hoàn thành trở lên; trên 70% chi bộ đạt hoàn thành tốt trở lên, trong đó có ít nhất 15% chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc; không có chi bộ yếu kém; 70% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm kết nạp từ 15 đảng viên mới trở lên.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Đình Thọ bày tỏ sự đồng tình và thống nhất cao với những kết quả mà Cục Đăng kiểm đã đạt được, thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động;  thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về đăng kiểm phương tiện GTVT theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng đảng...

Một số lĩnh vực nổi bật được Thứ trưởng nhấn mạnh như: Công tác chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Cục có nhiều đổi mới, bám sát chỉ đạo của Bộ GTVT, phát huy sức mạnh tập thể và vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, các đề án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được triển khai tích cực, đúng tiến độ; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh trên tất cả các mặt; thủ tục hành chính được rà soát, cải cách theo hướng cắt giảm, đơn giản hoá, từng bước nâng cao mức độ dịch vụ công trực tuyến. Toàn ngành đăng kiểm đã có sự chuyển biến, thay đổi nhận thức cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ đăng kiểm không những được nâng cao….

Thứ trưởng Lê Đình Thọ và các khách mời tặng hoa cho Ban chấp hành khóa mới

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Cục Đăng kiểm đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng cũng thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới của Cục, đề nghị Cục tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện thắng lợi mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục được bầu vào vị trí Bí thư Đảng ủy khóa mới; bầu ra 12 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội:

120620.5.jpg

120620.6.jpg

120620.7.jpg

120620.8.jpg

120620.9.jpg

120620.10.jpg

120620.16.jpg

120620.11.jpg

120620.22.jpg

120620.12.jpg

120620.13.jpg

120620.14.jpg

120620.15.jpg

120620.17.jpg

120620.18.jpg

120620.19.jpg

120620.jpg

120620.20.jpg

120620.21.jpg

120620.23.jpg

120620.24.jpg


  • Anh6