TIN NỔI BẬT
TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐÀNẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ
Chiều ngày 08/01/2022, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2021. Về tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Hồng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, đồng chí Phạm Thị Thu Hà- Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Sở GTVT và các đồng chí là các Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở cùng toàn thể các  viên chức, người lao động của Trung tâm.

  
       
Hội nghị đã nghe các Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và dự kiến nội dung thi đua năm 2022; Báo cáo công khai tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và chương trình công tác năm 2022; Báo cáo các nội dung đề nghị điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm năm 2022.
Tập thể viên chức, người lao động đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước đạt 71% so với kế hoạch và đạt 84% so với cùng kỳ năm 2020 (nguyên nhân dẫn đến nguồn thu, nộp NSNN giảm phần lớn do yếu tố khách quan: đại dịch Covid-19 diễn ra trong thời gian dài, cùng với việc Nhà nước miễn giảm các khoản phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19). Trung tâm đã xây dựng các Phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố và Sở GTVT; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại đơn vị, phục vụ tốt nhu cầu kiểm định của các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu… trong thời gian giãn cách do dịch bệnh.
  Với nhiệm vụ trọng tâm “Xây dựng mới quy trình quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ đăng kiểm tại đơn vị”, đơn vị đã hoàn thành đạt loại giỏi. Các chỉ tiêu khác như kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, công tác đăng ký và đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; công tác kiểm tra, nghiệm thu xe cơ giới cải tạo… đều thực hiện tốt, đạt chất lượng. Công tác chăm lo tốt đời sống viên chức, người lao động được đẩy mạnh với nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, mức thu nhập bình quân đầu người ổn định; đặc biệt phong trào thi đua được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả khi trong năm có 03 sáng kiến cải tiến được công nhận cấp cơ sở, 01 sáng kiến cấp thành phố, đã được đưa vào áp dụng trong công tác thực tiễn.
Tại Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu tham luận của các Viên chức-NLĐ trong đơn vị, thể hiện sự nhất trí cao với các bản báo cáo của đoàn chủ tịch trình bày trước Hội nghị.  
Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2021, đồng thời để phát động trong toàn đơn vị phong trào thi đua sôi nổi, tạo điệu kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và kế hoạch của đơn vị năm 2022, Công đoàn Trung tâm đã phát động phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Hồng Trung, Phó bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã nhất trí với báo cáo được trình bày tại Hội nghị, đồng thời yêu cầu Trung tâm thực hiện tốt các tiêu chí đã nêu trong báo cáo và đã chỉ đạo cho Trung tâm cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các Chỉ thị số 08-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chị thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 43-CT/TU  của  Ban Thường vụ thành ủy Đà Nẵng v.v... Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc tuyên truyền về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; thực hiện tốt công tác kiểm tra và tuyên truyền các mức xử phạt đối với các phương tiện không lắp camera giám sát theo quy định; tiếp tục tuyên truyền về các chủ trương chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông…  
       
  
   
Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, đồng chí Bùi Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và cam kết sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Hồng Trung, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng. Đồng thời sẽ cùng với Ban lãnh đạo Trung tâm, Công đoàn cơ sở thành viên và tập thể viên chức, người lao động sẽ phấn đấu, cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022.
Lê Minh Sang (Trung tâm Đăng kiểm XCG Đà Nẵng)
   

  • Anh6