THÔNG TIN BÁO CHÍ
1. Thông báo của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Thông báo số 2285/TB-SGTVT ngày 09/05/2017 của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
  • Anh6