5 XÂY 3 CHỐNG
Thực hiện “5 xây” “3 chống”: Hiệu quả phải từ hành động cụ thể của những con người
Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xác định "5 xây" là: trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu; "3 chống" là chống quan liêu, chống tiêu cực và chống bệnh hình thức nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; rõ ràng không phải ngẫu nhiên chỉ có "5 xây" với "3 chống" mà thực tế đã có sự cân nhắc, để quyết định lựa chọn một trong nhiều vấn đề cần xây và nên chống trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hiện nay.
Đột phá từ "5 xây", "3 chống"... (Bài 2: Nền hành chính phục vụ)
Trở lại câu chuyện tại P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu). Là địa phương có diện tích cũng như dân số, kể cả số hộ nghèo hiện đứng đầu thành phố. Đây có thể là trở lực nhưng cũng là "điều kiện cần" để đội ngũ CBCCVC cơ sở có đất "dụng võ", là cơ hội để họ chứng tỏ năng lực của mình. Riêng việc cụ thể hóa Chỉ thị 29 của Thành ủy Đà Nẵng, P. Hòa Minh đã có rất nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo để "5 xây", "3 chống" vào cuộc sống...
Đột phá từ "5 xây", "3 chống"... (Bài 1: Chỉ thị 29-từ văn bản đến hành động)
Trọng dân, gần dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin - các tiêu chí, chuẩn mực đặt ra đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được triển khai từ việc thực hiện Chỉ thị số 29 ngày 6-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tạo thêm một kênh đánh giá, giám sát về tinh thần, thái độ, phương thức, lề lối làm việc của CBCCVC trên địa bàn thành phố. Qua gần 4 năm thực hiện, Chỉ thị 29 của Thành ủy Đà Nẵng đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng; tác động lớn đến đời sống dân sinh, việc làm, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC thành phố.

'5 xây, 3 chống' làm thay đổi phong cách làm việc của công chức, viên chức
Ngày 8-5, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2014-2019) thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU “về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”.
Kế hoạch triển khai
  • Anh6