XEM VĂN BẢN PHÁP QUY
 
STTSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực 
1
139/2018/NÐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 08/10/2018 01/01/2019
2
42/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm 30/07/2018 15/10/2018
3
68/2018/NÐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15/05/2018 01/07/2018
4
04/2018/TT-BTP Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước 17/05/2018 01/07/2018
5
06/2017/QH14 Luật Đường sắt 16/06/2017 01/07/2018
6
13/2018/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải 29/03/2018 15/05/2018
7
15/2018/QÐ-UBND Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quản, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 09/04/2018 01/05/2018
8
31/2017/TT-BGTVT Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xa ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật QG về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật QG về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện GT cơ giới đường bộ 22/09/2017 01/04/2018
9
QCVN32:2017/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của ô tô 22/09/2017 01/04/2018
10
QCVN35:2017/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 22/09/2017 01/04/2018
11
QCVN34:2017/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô 22/09/2017 01/04/2018
12
32/2017/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển 26/09/2017 01/04/2018
13
QCVN67:2017/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển 26/09/2017 01/04/2018
14
132-QÐ/TW Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị 08/03/2018 08/03/2018
15
03/2018/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/NĐ-CP 10/01/2018 01/03/2018
16
757/ÐKVN-VAR Báo cáo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng 06/02/2018 06/02/2018
17
8142/ÐKVN-VAR Về việc kiểm tra Giấy đăng ký xe khi kiểm định xe cơ giới 20/12/2017 20/12/2017
18
7690/ÐKVN-VAR Về việc kiểm định phương tiện có Giấy hẹn trả kết quả Giấy chứng nhận đăng ký 07/12/2017 07/12/2017
19
36/2017/TT-BGTVT Quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải 09/10/2017 01/12/2017
20
7147/ÐKVN-VAR Về việc hướng dẫn kiểm định phương tiện do Bộ Quốc phòng quản lý (Biển số màu đỏ nay chuyển sang biển số màu trắng (biển KT)) 16/11/2017 16/11/2017
12345678
  • Anh6