XEM VĂN BẢN PHÁP QUY
 
STTSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực 
1
06/2021/TT-BGTVT Thông tư ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 06/04/2021 01/01/2022
2
QCVN 109:2021/BGTVT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 14/04/2021 14/04/2021
3
210/BC-ÐK Báo cáo thực hiện chiến dịch "Giờ Trái đất năm 2021" 27/03/2021 27/03/2021
4
119/2020/QH14 Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 19/06/2020 01/01/2021
5
74/2020/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ 10/08/2020 10/08/2020
6
183/HÐ-CV Đẩy mạnh tuyên truyền,phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 10/08/2020 10/08/2020
7
2175/KH-UBND Kế hoạch thực hiện kết luận 52/KL-TW ngày 30 tháng 05 năm 2019 của ban Bí thư 03/04/2020 03/04/2020
8
100/2019/NÐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 30/12/2019 01/01/2020
9
44/2019/QÐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng nhà làm việc thuộc trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; nhà làm việc thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 15/10/2019 25/10/2019
10
30/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỷ thuật Quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới 28/08/2019 15/10/2019
11
QCVN103:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới 28/08/2019 15/10/2019
12
31/2019/TT-BGTVT Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ 29/08/2019 15/10/2019
13
3843/ÐKVN-VAR Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT 30/09/2019 30/09/2019
14
22/2019/TT-BGTVT Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng 12/06/2019 01/08/2019
15
18/2019/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 20/05/2019 05/07/2019
16
52-KL/TW Kết luận của ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X 30/05/2019 30/05/2019
17
16/2019/QÐ-TTg Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu 28/03/2019 15/05/2019
18
04/2019/NÐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 11/01/2019 25/02/2019
19
139/2018/NÐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 08/10/2018 01/01/2019
20
03-HD/BTCTU Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 23/11/2018 23/11/2018
12345678910
  • Anh6