XEM VĂN BẢN PHÁP QUY
 
STTSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực 
1
04/2019/NÐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 11/01/2019 25/02/2019
2
139/2018/NÐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 08/10/2018 01/01/2019
3
03-HD/BTCTU Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 23/11/2018 23/11/2018
4
5424/QÐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 15/11/2018 15/11/2018
5
6688/ÐKVN-VAR V/v tăng cường xử lý tình trạng phương tiện xử dụng đèn chiếu sáng phía trước có cường độ lớn sai quy định 26/10/2018 26/10/2018
6
42/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm 30/07/2018 15/10/2018
7
2074/QÐ-BGTVT Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải 24/09/2018 24/09/2018
8
68/2018/NÐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15/05/2018 01/07/2018
9
04/2018/TT-BTP Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước 17/05/2018 01/07/2018
10
06/2017/QH14 Luật Đường sắt 16/06/2017 01/07/2018
11
13/2018/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải 29/03/2018 15/05/2018
12
15/2018/QÐ-UBND Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quản, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 09/04/2018 01/05/2018
13
31/2017/TT-BGTVT Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xa ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật QG về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật QG về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện GT cơ giới đường bộ 22/09/2017 01/04/2018
14
QCVN32:2017/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của ô tô 22/09/2017 01/04/2018
15
QCVN35:2017/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 22/09/2017 01/04/2018
16
QCVN34:2017/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô 22/09/2017 01/04/2018
17
32/2017/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển 26/09/2017 01/04/2018
18
QCVN67:2017/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển 26/09/2017 01/04/2018
19
132-QÐ/TW Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị 08/03/2018 08/03/2018
20
03/2018/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/NĐ-CP 10/01/2018 01/03/2018
123456789
  • Anh6