XEM VĂN BẢN PHÁP QUY
 
STTSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực 
1
30/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỷ thuật Quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới 28/08/2019 15/10/2019
2
QCVN103:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới 28/08/2019 15/10/2019
3
31/2019/TT-BGTVT Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ 29/08/2019 15/10/2019
4
22/2019/TT-BGTVT Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng 12/06/2019 01/08/2019
5
18/2019/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 20/05/2019 05/07/2019
6
16/2019/QÐ-TTg Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu 28/03/2019 15/05/2019
7
04/2019/NÐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 11/01/2019 25/02/2019
8
139/2018/NÐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 08/10/2018 01/01/2019
9
03-HD/BTCTU Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 23/11/2018 23/11/2018
10
5424/QÐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 15/11/2018 15/11/2018
11
6688/ÐKVN-VAR V/v tăng cường xử lý tình trạng phương tiện xử dụng đèn chiếu sáng phía trước có cường độ lớn sai quy định 26/10/2018 26/10/2018
12
42/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm 30/07/2018 15/10/2018
13
2074/QÐ-BGTVT Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải 24/09/2018 24/09/2018
14
2337/STC-HCSN Hướng dẫn cách nhận biết tài sản theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC và trích lập Quỹ từ kinh phí tiết kiệm của nguồn thu phí được để lại tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng 11/07/2018 11/07/2018
15
68/2018/NÐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15/05/2018 01/07/2018
16
04/2018/TT-BTP Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước 17/05/2018 01/07/2018
17
06/2017/QH14 Luật Đường sắt 16/06/2017 01/07/2018
18
293/ÐK-ÐN V/việc đề nghị hướng dẫn cách nhận biết tài sản theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC và trích lập quỹ từ kinh phí tiết kiệm của nguồn thu phí được để lại 25/06/2018 25/06/2018
19
13/2018/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải 29/03/2018 15/05/2018
20
15/2018/QÐ-UBND Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quản, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng 09/04/2018 01/05/2018
123456789
  • Anh6