XEM VĂN BẢN PHÁP QUY
 
STTSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực 
1
55/2022/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 238/2016/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI, THIẾT BỊ VÀ XE MÁY CHUYÊN DÙNG ĐANG LƯU HÀNH; ĐÁNH GIÁ, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ KIỂM TRA XE CƠ GIỚI 24/08/2022 08/10/2022
2
40/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-BGTVT Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ. 22/07/2022 15/08/2022
3
36/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 16/06/2022 01/08/2022
4
02/HD-SKHCN Hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụi KHCN 20/07/2022 20/07/2022
5
15/2022/NÐ-CP Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 28/01/2022 01/02/2022
6
120/2021/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 24/12/2021 01/01/2022
7
06/2021/TT-BGTVT Thông tư ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 06/04/2021 01/01/2022
8
163/NQ-CP Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục 29/12/2021 29/12/2021
9
16/2021/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật (ATKT) và bảo vệ môi trường (BVMT) phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 12/08/2021 01/10/2021
10
70/2021/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 12/08/2021 01/10/2021
11
936/KH-STTTT Kế hoạch tuyên truyền chủ trương giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để phòng, chống dịch COVID 19 31/07/2021 31/07/2021
12
05/CT-UBND Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 30/07/2021 30/07/2021
13
08-/NQ/TU Nghị quyết của ban thường vụ thành ủy về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/07/2021 30/07/2021
14
47/2021/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 24/06/2021 01/07/2021
15
412/KH- ÐK Kế hoạch triển khai thực hiện về tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng 16/06/2021 16/06/2021
16
03-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới 19/05/2021 19/05/2021
17
QCVN 109:2021/BGTVT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 14/04/2021 14/04/2021
18
34/2021/NÐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 29/03/2021 29/03/2021
19
210/BC-ÐK Báo cáo thực hiện chiến dịch "Giờ Trái đất năm 2021" 27/03/2021 27/03/2021
20
156/KH-ÐK Tổ chức cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt 11/03/2021 11/03/2021
12345678910...
  • Anh6