XEM VĂN BẢN PHÁP QUY
 
STTSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực 
1
06/2017/QH14 Luật Đường sắt 16/06/2017 01/07/2018
2
31/2017/TT-BGTVT Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xa ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật QG về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật QG về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện GT cơ giới đường bộ 22/09/2017 01/04/2018
3
QCVN 32:2017/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của ô tô 22/09/2017 01/04/2018
4
86-QÐ/TW Quy định giám sát trong Đảng 01/06/2017 01/06/2017
5
51/2016/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 30/12/2016 15/03/2017
6
865/QÐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 16/02/2017 16/02/2017
7
293/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 15/11/2016 01/01/2017
8
2808/QÐ-BTC Về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 29/12/2016 01/01/2017
9
238/2016/TT-BTC Quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới 11/11/2016 01/01/2017
10
6192/ÐKVN-TC Hướng dẫn một số điểm mới của Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày15/11/2016 của Bộ Tài chính về thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thay thế Thông tư 133/2014/TT-BTC 26/12/2016 01/01/2017
11
199/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chuất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vân tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 08/11/2016 01/01/2017
12
6233/ÐKVN-TC Hướng dẫn những điểm mới của Thông tư 238/2016/TT-BCT Quy định về giá dịch vụ kiểm định ATKT và BVMT đối với xe cơ giới, thiết bị và XMCD đang lưu hành 28/12/2016 28/12/2016
13
QCVN 41:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ 08/04/2016 01/11/2016
14
4624/ÐKVN-VAR Hướng dẫn xử lý đối với phương tiện khi thực hiện xử phạt theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP 05/10/2016 05/10/2016
15
46/2016/NÐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 26/05/2016 01/08/2016
16
89/2015/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng 31/12/2015 01/07/2016
17
87/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô 31/12/2015 01/07/2016
18
QCVN 09:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô 31/12/2015 01/07/2016
19
QCVN 10:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố 31/12/2015 01/07/2016
20
QCVN 11:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật về romooc và sơmi romoc 31/12/2015 01/07/2016
1234567
  • Anh6