HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC HỒ
Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
Thực hiện Kế hoạch số 90- KH/TU, ngày 27/12/2016 của Đảng ủy Sở GTVT Đà Nẵng về học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 88-Ctr/ĐU ngày 27/12/2016 của Đảng ủy Sở GTVT Đà Nẵng. Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đăng tải nội dung Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đến các các cán bộ, đảng viên và quần chúng nghiên cứu, học tập.
    (Cập nhật  18/8/2017)
Tư tưởng Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sỹ vẫn luôn là bài học quý giá
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc đối với thương binh, gia đình liệt sỹ. Tình thương bao la ấy của Người là bài vô cùng học quý giá, trường tồn với thời gian.
(Cập nhật 26/7/2017)
Kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(TG)-Chia sẻ với Tạp chí Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, toàn Đảng bộ Khối kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
(Cập nhật 23/6/2017)
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2017)
Cứ mỗi dịp Tháng 5 về, lòng chúng ta lại bâng khuâng nhớ về kỷ niệm những ngày 19/5 khi Bác Hồ kính yêu còn sống. Nhớ lại ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19/5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bác vô hạn.
(Cập nhật 19/5/2017)
Sửa đổi lối làm việc với việc tu dưỡng đạo đức
Năm nay vừa đúng 70 năm tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời. Những nội dung của tác phẩm này giờ đây vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.
(Cập nhật: 10/05/2017)
  • Anh6