NĂM VĂN HÓA VĂN MINH ĐÔ THỊ
Văn hóa là động lực phát triển
Văn hóa là động lực phát triển- Nhiều chính sách sáng tạo, nhân văn phát triển Đà Nẵng
Bàn thêm về mối quan hệ giữa Văn hóa và Văn minh
Sự phát triển của một quốc gia ở bất kỳ thời đại nào đều có dấu ấn khai sáng của văn hóa. Không phải văn minh, mà chính văn hóa mới thật sự là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; là sức mạnh nội sinh, nguồn lực xã hội to lớn. Văn hóa thấm sâu vào quá trình phát triển, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.
Xây dựng thói quen, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong cộng đồng dân cư
Sáng ngày 3-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì buổi làm việc với Quận ủy Thanh Khê về tình hình thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn quận. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.
Văn minh đô thị từ góc nhìn văn hóa
Xã hội đô thị là kết quả tất yếu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, văn minh đô thị - biểu hiện tập trung của văn hóa đô thị vừa nói lên trình độ phát triển cao về kinh tế - xã hội của đô thị, vừa là một nguồn tài nguyên, vừa như tác nhân, như bộ phận điều chỉnh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đô thị.

 
Bàn thêm về mối quan hệ giữa Văn hóa và Văn minh
Sự phát triển của một quốc gia ở bất kỳ thời đại nào đều có dấu ấn khai sáng của văn hóa. Không phải văn minh, mà chính văn hóa mới thật sự là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; là sức mạnh nội sinh, nguồn lực xã hội to lớn. Văn hóa thấm sâu vào quá trình phát triển, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.
Suy nghĩ về thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa (13/4/2018)
Đầu năm bàn chuyện văn hóa giao thông của người Việt (10/4/2018)
Xây dựng "Thành phố đáng sống" - Vừa là mục tiêu vừa là động lực của Đà Nẵng (05/3/2018)
Muốn có văn hóa giao thông thì phải có con người văn hóa (02/3/2018)
Niềm tin trước Xuân mới (22/2/2018)
Văn hóa giao thông - Đôi điều cần suy ngẫm (30/10/2017)
Xây dựng văn hóa giao thông (19/9/2017)
Xây dựng niềm tin về "Thành phố đáng sống" (08/9/2017)
Xây dựng nếp sống văn minh đô thị (28/7/2017)
Hiệu quả "Năm văn hóa, văn minh đô thị" tại Đà Nẵng (28/7/2017)
Tiếp tục xây dựng văn hóa, văn minh đô thị (26/7/2017)
Đà Nẵng chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân TNGT (11/5/2017)
Thành phố tuổi xuân thì (11/5/2017)
Vận động người dân đi làm bằng xe buýt (11/5/2017)
  • Anh6