NĂM VĂN HÓA VĂN MINH ĐÔ THỊ
Xây dựng văn hóa giao thông
Khi bàn về văn hóa giao thông, nhiều người cho rằng giao thông ở Đà Nẵng “vẫn chấp nhận được”, tức là chưa có nhiều cảnh ùn tắc, chưa đến mức mạnh ai nấy đi. Đó là bởi người ta so sánh với chuyện giao thông lộn xộn ở một số thành phố lớn khác. Nhưng không thể đi so sánh với cái thấp hơn mình, mà nên xây dựng một mô hình giao thông an toàn, văn minh, bắt đầu từ giáo dục và ý thức để trở thành văn hóa giao thông.
Xây dựng niềm tin về "Thành phố đáng sống"
Cụm từ “Thành phố đáng sống” mà người dân cả nước dành cho Đà Nẵng là sự đánh giá tích cực về những chỉ tiêu cơ bản Đảng bộ, chính quyền và người dân Đà Nẵng đã đạt được sau hơn 20 năm phấn đấu bền bỉ, với quyết tâm chính trị của những thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; cùng sự đồng thuận của hàng vạn người dân trong công cuộc đại chỉnh trang đô thị; xây dựng đời sống văn hóa thị dân, từng bước lên hiện đại hòa nhập với xu thế của khu vực và thế giới.
Xây dựng nếp sống văn minh đô thị
Quá trình đô thị hóa ở nước ta khá nhanh với rất nhiều công trình xây dựng lớn hiện đại, nhưng việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị lại quá chậm chạp. Sự mất cân đối ấy đã làm bộ mặt thành phố chưa có được sự ngăn nắp, trật tự và văn minh.
Hiệu quả "Năm văn hóa, văn minh đô thị" tại Đà Nẵng
Năm 2017, Đà Nẵng đã tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm văn hóa, văn minh đô thị”. Các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố đã tích cực triển khai các giải pháp để thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đô thị, hành vi nếp sống, văn hóa.
 
Tiếp tục xây dựng văn hóa, văn minh đô thị
Sau hai năm triển khai Chỉ thị số 43-CT/TU về “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, ý thức chấp hành các quy định xây dựng nếp sống của người dân có sự chuyển biến rõ nét. Thông tin trên được nêu tại hội nghị tổng kết “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” do UBND thành phố tổ chức sáng ngày 05/01/2017 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì.
 
  • Anh6