NĂM VĂN HÓA VĂN MINH ĐÔ THỊ
Văn hóa giao thông - Đôi điều cần suy ngẫm
Trong những năm gần đây, an toàn giao thông đang là vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm. Đi khắp nẻo đường, câu khẩu ngữ “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà” như lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người tham gia giao thông, hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn cho chính mình, cho gia đình mình và cho xã hội.
Xây dựng văn hóa giao thông
Khi bàn về văn hóa giao thông, nhiều người cho rằng giao thông ở Đà Nẵng “vẫn chấp nhận được”, tức là chưa có nhiều cảnh ùn tắc, chưa đến mức mạnh ai nấy đi. Đó là bởi người ta so sánh với chuyện giao thông lộn xộn ở một số thành phố lớn khác. Nhưng không thể đi so sánh với cái thấp hơn mình, mà nên xây dựng một mô hình giao thông an toàn, văn minh, bắt đầu từ giáo dục và ý thức để trở thành văn hóa giao thông.
Xây dựng niềm tin về "Thành phố đáng sống"
Cụm từ “Thành phố đáng sống” mà người dân cả nước dành cho Đà Nẵng là sự đánh giá tích cực về những chỉ tiêu cơ bản Đảng bộ, chính quyền và người dân Đà Nẵng đã đạt được sau hơn 20 năm phấn đấu bền bỉ, với quyết tâm chính trị của những thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; cùng sự đồng thuận của hàng vạn người dân trong công cuộc đại chỉnh trang đô thị; xây dựng đời sống văn hóa thị dân, từng bước lên hiện đại hòa nhập với xu thế của khu vực và thế giới.
Xây dựng nếp sống văn minh đô thị
Quá trình đô thị hóa ở nước ta khá nhanh với rất nhiều công trình xây dựng lớn hiện đại, nhưng việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị lại quá chậm chạp. Sự mất cân đối ấy đã làm bộ mặt thành phố chưa có được sự ngăn nắp, trật tự và văn minh.
Hiệu quả "Năm văn hóa, văn minh đô thị" tại Đà Nẵng
Năm 2017, Đà Nẵng đã tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm văn hóa, văn minh đô thị”. Các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố đã tích cực triển khai các giải pháp để thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đô thị, hành vi nếp sống, văn hóa.
 
  • Anh6