XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/01/2020
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43A-112.25T 31/01/2020 TOYOTA
2
73A-036.37T 31/01/2020 TOYOTA
3
74C-031.03T 31/01/2020 KIA
4
43X-2899 31/01/2020 KIA
5
43A-025.05T 31/01/2020 TOYOTA
6
92C-080.72T 31/01/2020 TOYOTA
7
92A-046.69T 31/01/2020 MAZDA
8
74A-045.65T 31/01/2020 HONDA
9
92B-011.41T 31/01/2020 FORD
10
92C-077.28T 31/01/2020 HOWO
11
92C-079.07T 31/01/2020 HOWO
12
43A-292.16T 31/01/2020 TOYOTA
13
43X-2358 31/01/2020 MITSUBISHI
14
43A-026.46T 31/01/2020 FORD
15
43A-085.11T 31/01/2020 TOYOTA
16
43B-007.19T 31/01/2020 TANDA
17
43B-015.64T 31/01/2020 FORD
18
43C-019.18T 31/01/2020 CHENGLONG
19
43C-019.86T 31/01/2020 SUZUKI
20
43C-045.73T 31/01/2020 HYUNDAI
21
43X-0456 31/01/2020 MERCEDES
22
43B-025.49T 31/01/2020 TOYOTA
23
43A-328.19T 31/01/2020 HYUNDAI
24
43A-250.06T 31/01/2020 HYUNDAI
25
43A-328.39T 31/01/2020 MAZDA
26
43A-331.69T 31/01/2020 KIA
27
43B-038.12T 31/01/2020 THACO
28
43B-038.53T 31/01/2020 THACO
29
43A-108.36T 31/01/2020 TOYOTA
30
43C-044.36T 31/01/2020 KIA
31
43H-3605 31/01/2020 KIA
32
75C-037.46T 31/01/2020 TRUONGGIANG
33
75C-034.32T 31/01/2020 HONOR
34
43KT-001.54 31/01/2020 TOYOTA
35
43Z-0018 31/01/2020 FAW
36
43S-9019 31/01/2020 TOYOTA
37
43A-286.68T 31/01/2020 CHEVROLET
38
43A-280.88T 31/01/2020 HYUNDAI
39
43A-284.22T 31/01/2020 TOYOTA
40
43A-286.50T 31/01/2020 HYUNDAI
41
43C-144.20T 31/01/2020 THACO
42
86A-073.49T 31/01/2020 SSANGYONG
43
43A-287.06T 31/01/2020 CHEVROLET
44
43C-178.25T 31/01/2020 INTERNATIONAL
45
43A-056.60T 31/01/2020 HYUNDAI
46
43R-007.51T 31/01/2020 HYUNDAI
47
43A-080.88T 31/01/2020 HYUNDAI
48
43E-1226 31/01/2020 HUANGHAI
49
43H-3947 31/01/2020 SUZUKI
50
43A-184.54T 31/01/2020 CHEVROLET
51
43B-031.36T 31/01/2020 THACO
52
43A-185.30T 31/01/2020 TOYOTA
53
43A-186.99T 31/01/2020 HYUNDAI
54
43A-188.25T 31/01/2020 KIA
55
43A-191.27T 31/01/2020 FORD
56
43A-027.36T 31/01/2020 TOYOTA
57
43B-016.83T 31/01/2020 MERCEDESBENZ
58
43H-0977 31/01/2020 HYUNDAI
59
43LD-0219 31/01/2020 FORD
60
43A-112.45T 31/01/2020 TOYOTA
12345678910...
  • Anh6