XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/10/2021
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnLoại phương tiệnChủ xeĐịa chỉ
1
43C-226.93T 31/10/2021 KIA
2
43C-224.91T 31/10/2021 FORD
3
43C-226.00T 31/10/2021 THACO
4
92C-163.76T 31/10/2021 HYUNDAI
5
92C-163.12T 30/10/2021 CHEVROLET
6
43C-226.13T 30/10/2021 KIA
7
43C-226.31T 30/10/2021 THACO
8
43C-226.32T 30/10/2021 KIA
9
43C-226.34T 30/10/2021 THACO
10
43C-226.57T 30/10/2021 KIA
11
43C-226.66T 30/10/2021 KIA
12
43C06925V 30/10/2021 FOTON
13
37C-325.26T 30/10/2021 THACO
14
43C-197.41T 30/10/2021 KIA
15
43B-012.66T 30/10/2021 TOYOTA
16
43A-018.85T 30/10/2021 KIA
17
74A-040.12T 30/10/2021 HONDA
18
43A-011.96T 30/10/2021 KIA
19
75C-037.05T 30/10/2021 DONGFENG
20
43C-106.89T 30/10/2021 CAMC
21
43C-136.68T 30/10/2021 NISSAN
22
29H-129.90T 30/10/2021 DAEWOO
23
43C-169.45T 29/10/2021 THACO
24
43D-003.56T 29/10/2021 HYUNDAI
25
43C-168.85T 29/10/2021 FORD
26
43KT-001.02 29/10/2021 TOYOTA
27
43C-169.92T 29/10/2021 TERACO
28
43C-199.66T 29/10/2021 FREIGHTLINER
29
43C-137.87T 29/10/2021 FORLAND
30
43C-134.24T 29/10/2021 HOWO
31
43A-274.93T 29/10/2021 TOYOTA
32
43C-136.57T 29/10/2021 CHEVROLET
33
43A-016.64T 29/10/2021 KIA
34
43C-109.76T 29/10/2021 FORLAND
35
43D-002.55T 29/10/2021 CHEVROLET
36
75A-068.48T 29/10/2021 TOYOTA
37
47C-089.48T 29/10/2021 THACO
38
43A-024.24T 29/10/2021 KIA
39
43R-001.88T 29/10/2021 DOOSUNG
40
43A-070.39T 29/10/2021 HYUNDAI
41
43A-022.39T 29/10/2021 HYUNDAI
42
43R-007.40T 29/10/2021 CIMC
43
43S-7265 29/10/2021 TOYOTA
44
43C-018.92T 29/10/2021 HAPULICO
45
43A-016.91T 29/10/2021 CHEVROLET
46
43C-017.75T 29/10/2021 HAPULICOERHN
47
43A-005.27T 29/10/2021 TOYOTA
48
43C-017.65T 29/10/2021 HAPULICO
49
43A-015.16T 29/10/2021 KIA
50
43A-015.85T 29/10/2021 TOYOTA
51
43B-011.33T 29/10/2021 TRANSINCO
52
43A-016.99T 29/10/2021 KIA
53
43C-198.30T 29/10/2021 ISUZU
54
43C-198.31T 29/10/2021 THACO
55
61R-032.15T 29/10/2021 KCT
56
75C-089.46T 29/10/2021 TOYOTA
57
82C-045.73T 29/10/2021 THACO
58
79A-185.12T 29/10/2021 TOYOTA
59
43C-077.29V 29/10/2021 VIETTRUNG
60
92C-161.71T 29/10/2021 THACO
12345678910...
  • Anh6