XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/03/2020
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43R-006.08T 31/03/2020 YINDAO
2
43S-4296 31/03/2020 ISUZU
3
43C-041.71T 31/03/2020 NISSAN
4
43C-056.47T 31/03/2020 THACO
5
43B-018.54T 31/03/2020 FORD
6
43A-121.52T 31/03/2020 KIA
7
43A-121.86T 31/03/2020 KIA
8
43A-122.35T 31/03/2020 KIA
9
43A-123.95T 31/03/2020 KIA
10
43A-124.33T 31/03/2020 KIA
11
43A-124.52T 31/03/2020 HYUNDAI
12
43A-124.60T 31/03/2020 KIA
13
43A-124.66T 31/03/2020 KIA
14
43A-124.78T 31/03/2020 KIA
15
43A-124.95T 31/03/2020 KIA
16
98A-044.72T 31/03/2020 KIA
17
43C-103.40T 31/03/2020 INTERNATIONAL
18
92C-052.11T 31/03/2020 KIA
19
43A-166.86T 31/03/2020 FIAT
20
24C-085.05T 31/03/2020 CNHTC
21
43A-296.10T 31/03/2020 CHEVROLET
22
43A-297.47T 31/03/2020 CHEVROLET
23
43A-300.72T 31/03/2020 HYUNDAI
24
43C-005.28T 31/03/2020 CHIENTHANG
25
43C-149.13T 31/03/2020 INTERNATIONAL
26
92C-107.73T 31/03/2020 CNHTC
27
92C-106.32T 31/03/2020 CNHTC
28
43K-6769 31/03/2020 MITSUBISHI
29
43C-150.00T 31/03/2020 FOTON
30
81A-140.63T 31/03/2020 TOYOTA
31
43A-300.71T 31/03/2020 FORD
32
43B-038.56T 31/03/2020 THACO
33
43C-150.87T 31/03/2020 THACO
34
43C-182.92T 31/03/2020 INTERNATIONAL
35
92C-106.21T 31/03/2020 FORD
36
43C-043.95T 31/03/2020 SUZUKI
37
43C-046.08T 31/03/2020 NISSAN
38
43H-6992 31/03/2020 TOYOTA
39
43S-5152 31/03/2020 INTERNATIONAL
40
43S-7105 31/03/2020 THACO
41
43R-0776 31/03/2020 DAEWOO
42
43C-003.51T 31/03/2020 ANTHAICONECO
43
43X-3705 31/03/2020 CHIENTHANG
44
43A-051.67T 31/03/2020 CHEVROLET
45
43A-278.89T 31/03/2020 MITSUBISHI
46
92A-088.48T 31/03/2020 CHEVROLET
47
43A-290.05T 31/03/2020 HYUNDAI
48
43A-029.57T 31/03/2020 TOYOTA
49
43S-9166 31/03/2020 THACO
50
43LD-0389 31/03/2020 HYUNDAI
51
43C-022.52T 31/03/2020 HYUNDAI
52
43R-003.33T 31/03/2020 JUPITER
53
43B-015.84T 31/03/2020 THACO
54
43C-077.59T 31/03/2020 HINO
55
43A-154.15T 31/03/2020 MAZDA
56
43C-082.13T 31/03/2020 CNHTC
57
92C-062.25T 31/03/2020 CHIENTHANG
58
43C-167.97T 31/03/2020 KIA
59
92C-096.50T 31/03/2020 KIA
60
14A-150.20T 31/03/2020 TOYOTA
12345678910...
  • Anh6