TIN TỨC XÃ HỘI
Truyền thông cho Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước
Ngày 21/9/2020, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã ký Công văn số 9459/BGTVT-TCCB yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp đảm bảo thời hạn gửi hồ sơ khen thưởng, báo cáo tham luận và danh sách lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải trước ngày 26/9/2020.
Ảnh minh họa

Đồng thời, Bộ GTVT cũng yêu cầu tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các điển hình tiên tiến trên phương tiện báo chí, truyền thông. Thông tin đầy đủ về Hội nghị, các gương điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị mình cho Tiểu ban Tuyên truyền của Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải, Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải, Cổng thông tin điện tử của Bộ để đăng tải, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải.

Trước đó, Thực hiện Kế hoạch số 6686/KH-BGTVT ngày 17/7/2019 của Bộ Giao thông vận tải về Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Bộ Giao thông vận tải đã thành lập Tổ Thường trực và các Tiểu ban của Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải (Quyết định số 1736/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2020) và Công văn số 8963/BGTVT-TCCB ngày 09/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải. 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 9440/BGTVT-TCCB ngày 21/9/2020 gửi các cơ quan trực thuộc Bộ yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh  thông  tin, tuyên truyền cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm  thực hiện Chương  trình  tổng  thể  cải cách hành chính nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau Hội nghị của Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP (dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2020) với các hình thức phù hợp và thiết thực. Nội dung thông tin, tuyên truyền là những kết quả nổi bật về kết quả cải cách hành chính trên từng lĩnh vực cụ thể, những hoạt động sáng kiến, mô hình, điển hình tốt, những bài học kinh nghiệm trong cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2011 – 2020.

(nguồn:http://www.vr.org.vn)
  • Anh6