TIN TỨC TRONG NGÀNH
Tiếp tục đôn đốc triển khai lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ
Ngày 16/03/2021, Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng vừa có công văn 1087 /SGTVT-QLVTPTNL gửi các Hiệp hội vận tải ô tô, các đơn vị vận tải V/v tiếp tục đôn đốc triển khai lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT; Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng yêu cầu:

    1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

     Khẩn trương triển khai thực hiện đúng quy định đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo; xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 (camera giám sát), cụ thể:

     - Lựa chọn, lắp đặt camera giám sát trên phương tiện đảm bảo các yêu cầu về phần cứng, phần mềm, đảm bảo dữ liệu hình ảnh từ camera giám sát,... được quy định tại khoản 5 của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; Quy định về quản lý dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô tại khoản 1, Điều 1 của Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021; Quy định về cung cấp dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô và khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô tại Điều 9, Điều 10 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 và các quy định có liên quan;

     - Khi thực hiện lắp đặt camera giám sát lên phương tiện cần đặc biệt lưu ý vị trí, số lượng camera lắp đặt trên xe ô tô phải bảo đảm quan sát được toàn bộ hình ảnh người lái xe đang làm việc, khoang hành khách và các cửa lên xuống của xe, nguyên tắc đấu nối điện, đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất; phòng chống chạm, chập hệ thống điện trên xe; nguồn cấp điện cho hệ thống camera cần sử dụng đường cấp điện riêng, lấy trực tiếp từ nguồn ắc quy trên phương tiện (có bố trí cầu chì, thiết bị bảo vệ phù hợp) để không gây ảnh hưởng tới hoạt động của bất kỳ hệ thống tiêu thụ điện nào khác trên xe; dây dẫn điện cần được đi trong ống luồn dây điện chống cháy; phụ tải của hệ thống camera đảm bảo phù hợp với ắc quy trên xe;

     - Các đơn vị triển khai lắp đặt camera giám sát lên phương tiện xong, đề nghị tổng hợp danh sách (gồm: Biển kiểm soát, tên tuy cập, mật khẩu đăng nhập của phương tiện đã lắp đặt camera) gửi văn bản về Sở giao thông vận tải TP Đà Nẵng trước ngày 30/3/2021 để tổng hợp báo cáo và theo dõi, quản lý;

     - Sau thời gian 01 tháng 7 năm 2021 theo lộ trình quy định của Chính phủ, các đơn vị vận tải đăng ký đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải (địa chỉ http://qlvt.mt.gov.vn) phải đính kèm cung cấp tên tuy cập, mật khẩu đăng nhập của phương tiện đã lắp đặt camera để kiểm tra, theo dõi, quản lý và cấp phép;

     2. Các Hiệp hội vận tải ô tô Đà Nẵng và Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng

     - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Chính phủ đến các Hội viên trong việc triển khai việc lắp đặt hệ thống camera giám sát theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT BGTVT; Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

     - Cung cấp, chia sẻ tích cực đến các hội viên kinh nghiệm, kỹ thuật giữa các Hội viên trong hiệp hội cũng như với các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, nhằm đảm bảo việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát được thực hiện hiệu quả và đảm bảo an toàn kỹ thuật cho phương tiện trong quá trình vận hành khai thác.

     3. Các đơn vị quản lý khai thác bến xe hành khách và hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

     - Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống trên loa phát thanh về lộ trình lắp đặt camera đối với các phương tiện kinh doanh vận tải theo quy định và đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện.

     - Phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải triển khai kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền các đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải thuộc diện áp dụng lộ trình lắp đặt camera.

     - Thống kê danh sách các phương tiện đang hoạt động tại bến xe do đơn quản lý đã thực hiện lắp đặt camera và báo cáo về Sở Giao thông vận tải trước ngày 30/3/2021 để tổng hợp, theo dõi.

     - Sau ngày 01/7/2021, không thực hiện xếp phiên đối với các phương tiện không thực hiện lắp đặt camera theo quy định.

     4. Các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

     - Thực hiện kiểm tra việc lắp đặt hệ thống camera giám sát (đối với các xe ô tô thuộc đối tượng bắt buộc phải lắp đặt) khi phương tiện vào kiểm định và đưa ra khuyến cáo để lái xe, chủ phương tiện khắc phục, sửa chữa nếu phát hiện việc lắp đặt không phù hợp với quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật.

     - Trong quá kiểm định phương tiện, nếu phát hiện những phương tiện triển khai lắp đặt camera giám sát không bảo đảm quan sát được toàn bộ hình ảnh người lái xe đang làm việc, khoang hành khách và các cửa lên xuống của xe, cán bộ đăng kiểm viên phải hướng dẫn, yêu cầu các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ theo quy định. Lưu ý trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc phải báo cáo ngay cho cơ quan cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn tổ chức thực hiện.

     5. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải

     - Tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải thuộc diện áp dụng lộ trình lắp đặt camera theo quy định.

     - Phối hợp các đơn vị quản lý khai thác bến xe hành khách và hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các đơn vị kinh daonh vận tải có phương tiện phải lắp đặt camera theo lộ trình quy định.

     - Sau ngày 01/7/2021, thực hiện công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện không lắp đặt camera hoặc có lắp nhưng không đảm bảo yêu cầu.

     6. Giao Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái

     - Phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô Đà Nẵng và Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng nghiên túc triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đơn vị vận tải có phương tiện kinh doanh vận tải thuộc diện áp dụng lộ trình lắp đặt camera.

     - Đôn đốc các đơn vị gửi cung cấp tên truy cập, mật khẩu đăng nhập của các phương tiện đã lắp đặt camera để quản lý theo dõi.

     - Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, như: Bến xe, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Thanh tra Sở GTVT đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm lắp đặt camera hoặc kiểm tra, xử lý nhưng phương tiện không lắp, trường hợp có lắp nhưng không đảm bảo yêu cầu phải hướng dẫn theo đúng quy định.

     - Từ chối thủ tục hành chính cấp phép, tham mưu xử lý đối với các đơn vị không thực hiện lắp đặt camera, không cung cấp tên truy cập, mật khẩu đăng nhập của các phương tiện đã lắp đặt camera về Sở theo yêu cầu.

     Toàn văn Công văn 1087/SGTVT-QLVTPTNL: Tải về

  • Anh6