SƠ ĐỒ TỔ CHỨC - CÁC PHÒNG, ĐỘI
Sơ đồ tổ chức Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám Đốc 

Ông Nguyễn Hương

- Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành ô tô máy kéo.

- Kỹ sư cơ khí động lực.

- Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới.

Tel: (0236) 3765016 - 0903507797. Email: huongn@danang.gov.vn nguyenhuong1959@yahoo.com.vn

Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Quảng

- Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành ô tô máy kéo
- KS Cơ khí động lực,

- Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới; ĐKV xe cơ giới bậc cao

- CN Kinh tế, KS Xây dựng, CN Anh Văn.

Tel:  (0236) 3685988 – 0903525626. Email: Quangn@danang.gov.vn    quangngdn@yahoo.com.vn

Phó Giám đốc

Ông Bùi Văn Tấn

- Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành ô tô máy kéo.

- KS Cơ khí Tàu thuyền

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

- Đăng kiểm viên phương tiện TNĐ, GCN nghiệp vụ hành chính đăng kiểm 

Tel: 0905111700. Email:Tanbv@danang.gov.vn  

II. TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG, ĐỘI:

Bà Trần Thị Tố Hoa

- Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Luật kinh tế

- Trưởng phòng QLTH, Kế toán trưởng

Tel: (0236) 3730511   - 0903485507. 

Email: Hoattt@danang.gov.vn - tohoadkdn@gmail.com 

Ông Phan Nhật Phong

- Thạc sỹ kỹ thuật động cơ nhiệt.

- KS Cơ khí động lực

- Đội trưởng Đội kiểm định PT GTVT.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giớiĐKV xe cơ giới bậc cao.

- Đăng kiểm viên xe máy chuyên dùng hạng III

Tel: (0236) 3765017   - 0989636668. Email: Phongpn@danang.gov.vn   phannhatphongdk@gmail.com 

Ông Nguyễn Văn Ngọc

- KS Cơ khí chế tạo máy,  KS Cơ khí động lực

Đội phó Đội kiểm định PT GTVT.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017   - 0903535737. 

Email: Ngocnv1@danang.gov.vn  - ngocnguyendng@gmail.com

Ông Lê Công Lý

- KS Cơ khí động lực.

Đội phó Đội kiểm định PT GTVT.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017   - 0903515616. 

Email: Lylc@danang.gov.vn -  lecongly1964@gmail.com

Ông Lê Minh Sang 

- KS Cơ khí động lực.

- Đội phó Đội kiểm định PT GTVT.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giớiĐKV xe cơ giới bậc cao.

- Đăng kiểm viên xe máy chuyên dùng hạng III

Tel: (0236) 3765017- 0913410905. 

Email: leminhsang32@gmail.com; sanglm@danang.gov.vn

Ông Lê Văn Long

- Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực.

- KS Cơ khí chế tạo máy.  KS Cơ khí động lực.

- Đội phó Đội kiểm định PT GTVT.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giớiĐKV xe cơ giới bậc cao.

- GCN nghiệp vụ hành chính đăng kiểm 

 Tel: (0236) 3765017   - 0905112115

Email: longdkdna@gmail.com

III. ĐỘI KIỂM ĐỊNH PT GTVT:

1. Nguyễn Thọ

- KS Cơ khí chế tạo máy

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017   - 0903515717

2. Trương Công Cử

- KS Cơ khí chế tạo máy - KS Cơ khí động lực.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới; ĐKV xe cơ giới bậc cao.

- GCN nghiệp vụ hành chính đăng kiểm 

Tel: (0236) 3765017   - 0914000113

3. Lê Văn Bốn

- KS Cơ khí động lực

- CN Kinh tế

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017   - 0903525727

4. Nguyễn Công Nguyên

- KS Cơ khí động lực

- CN Kinh Tế.

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017   - 0913432736

5. Nguyễn Anh Tuấn    

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017 -0905811922

Email: tuan4302s@yahoo.com

6. Phan Thanh Hà    

- KS Cơ khí chế tạo máy

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017 - 0985077939.

 Email: newlife0510@yahoo.com

7. Lê Văn Trung

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới; ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017  - 0973305739 

Email: trungledk79@gmail.com

8. Nguyễn Trần Phúc

- Thạc sỹ kỹ thuật Cơ khí.

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giớiĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017 - 0906477488.

 Email: vandiepphuc@yahoo.com

9. Trần Quốc Vạn

- KS Cơ khí động lực.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới.

- GCN Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3765017 - 0905130001.

 Email: quocvan2088@gmail.com

10. Bùi Thanh Tùng

- Thạc sỹ kỹ thuật Cơ khí động lực

- KS Cơ khí động lực.

- Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới.

Tel: (0236) - 0963999531

Email: buithanhtung2803@gmail.com 

11. Nguyễn Hoàng

- Thạc sỹ kỹ thuật Cơ khí.

- KS Cơ khí động lực

- Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới.

Tel: 0935006819

Email: hoang87dn@gmail.com

12.  Lương Ngọc Vũ     

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới; ĐKV xe cơ giới bậc cao. 

Tel: (0236) 3730511- 0935458555.

 Email: luongngocvu.1080@gmail.com

13. Nguyễn Hữu Tín

- Kỹ sư cơ khí động lực

- Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới.

Tel: (0236) 3685988 - 0905133767

Email: Huutin969@gmail.com

14. Phan Ái Nghĩa

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới; Nhân viên nghiệp vụ.

Tel: (0236) 3685988 - 0983786045. 

Email: phanainghia@gmail.com

15. Võ Nguyễn Đức Lộc

- KS Cơ khí kỹ thuật tàu thủy

- Đăng kiểm viên PT Thủy nội địa hạng III, NVNV hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3765017 - 0914850068.

 Email: duclocvonguyen@gmail.com

16. Ngô Văn Khánh

- KS Cơ khí động lực

- Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới 

Tel: (0236)3685988 - 0914333664.  

 Email: ngokhanh68@gmail.com

17. Đinh Hoàng Tấn Phát

- KS Cơ khí động lực

- Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới.  

Tel: (0236) 3765017 - 01205263276.  

 Email: phatdinh3011@gmail.com  

18. Hồng Quốc Linh

- KS Cơ khí động lực

- Tập sự Đăng kiểm viên xe cơ giới, tập sự NVNV hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3685988 - 0974424232.  

Email: hongquoclinh@gmail.com


19. Nguyễn Hữu Trí

- KS Cơ khí động lực

- Tập sự Đăng kiểm viên xe cơ giới, tập sự NVNV hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3765017 -  0913.311272  

Email: tringuyenhuu2005@gmail.com 

20. Nguyễn Thị Hoàng Hoa

- Cử nhân Kinh tế     

Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

 Tel: (0236) 3765017   -   0905224557

21. Nguyễn Lê Ngọc Trân 

- Cao đẳng Kế toán

- Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

 Tel: (0236) 3765017 -01215696533

Email: trann221@gmail.com 

22. Phùng Anh Quân

- Cao đẳng cơ khí động lực

- Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3685988 - 0905768643. 

Email: anhquanck08@gmail.com

23. Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Cử nhân Luật.

- Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3730511- 0935648515

24. Hồ Thị Ánh Ngọc

- Cử nhân Kinh tế

- GCN nghiệp vụ hành chính đăng kiểm 

- Nhân viên thu phí sử dụng đường bộ

Email: ngochta43@gmail.com

25. Trần Thị Thu Yến

- Cử nhân Kinh tế     

Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

 Tel: (0236) 3765017-0905101454

26. Hoàng Hải Yến

- Cử nhân tin học,  

- Cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh)

Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm.

Tel: (0236) 3765017 - 0904709999

 

27. Hoàng Thanh Ba

- Cử nhân Luật

Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

Tel: (0236).3685988 - 0909922992

Email: bahoangthanh@gmail.com   

28. Nguyễn Thị Thanh Hồng

- Cử nhân Kế toán  

- Tập sự Nhân viên nghiệp vụ 

Tel: (0236) 3685988 - 0914191590   

Email: hongtrg3@gmail.com

 

 IV. PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP:

1. Nguyễn Thị Hồng Nhạn

- Cử nhân Kinh tế

- Nhân viên Thủ quỹ

Tel: (0236) 3730511 - 0905229059. 

 Email: nhanhong81@gmail.com

2. Bùi Ngọc Vân Hà

- Cử nhân Kinh tế

- Nhân viên Kế Toán

Tel: (0236) 3730511  - 01659402524

Email: vanha1809@gmail.com

3. Lê Văn Lành

- KS Điện tự động

- Nhân viên quản lý thiết bị

Tel: (0236) 3730511- 0906559807. 

Email: lanhdangkiemdna@gmail.com

4. Lê Thị Hải Vân

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên văn thư

- Tel: (0236) 3765015 - 0906449058. 

Email: Haivanle246@gmail.com

5. Trương Thị Bích Lan

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

- Tel: 02363 730511 - 0987407899

Email: bichlan82@gmail.com

6. Hồ Thị Bích Nguyệt

- Thạc sỹ kinh tế

- Nhân viên kế toán

- Tel: 02363 730511 - 0985523777.

 Email: Hbichnguyet@gmail.com

7. Nguyễn Ngọc Phương

- Cử nhân Kế toán

- Nhân viên văn thư

- Tel: 02363 685988 - 0935044170. 

Email: ngphuong1112@gmail.com

8. Huỳnh Ngọc Chính

Tổ trưởng Tổ bảo vệ

Tel: (0236) 3764832 - 09140687919

9. Nguyễn Văn Hùng

Nhân viên bảo vệ

Tel: (0236) 3685988 - 0903575212

10. Nguyễn Tấn

Tổ phó Tổ bảo vệ

Tel: (0236) 3764832 - 0905326420

11. Lê Minh Quang

Nhân viên bảo vệ

Tel: (0236) 3764832 - 0914247307

12. Phạm Duy Nghĩa

  Nhân viên bảo vệ

Tel: (0236) 3685988 - 0988332406

13. Nguyễn Trần Duy Bình

Nhân viên bảo vệ

Tel: (02363764832 - 0973028030

14. Trương Thủy

Nhân viên bảo vệ

Tel: (0236) 3685988  - 0905565349

15. Phan Vĩnh Thuyên

Nhân viên bảo vệ

Tel: (0236) 3685988 - 0905708470  • Anh6