SƠ ĐỒ TỔ CHỨC - CÁC PHÒNG, ĐỘI
Sơ đồ tổ chức Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám Đốc 

Ông Bùi Văn Tấn 

- Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành ô tô máy kéo.

- KS Cơ khí Tàu thuyền;  KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao

- Đăng kiểm viên phương tiện Thuỷ nội địa 

Tel: 0905111700. Email:Tanbv@danang.gov.vn  

Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Quảng

- Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành ô tô máy kéo
- KS Cơ khí động lực,

- Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới; ĐKV xe cơ giới bậc cao

- CN Kinh tế, KS Xây dựng, CN Anh Văn.

Tel:  (0236) 3685988 – 0903525626. Email: Quangn@danang.gov.vn    quangngdn@yahoo.com.vn

Phó Giám đốc (kiêm Đội trưởng đội kiểm định)

 Ông Phan Nhật Phong

- Thạc sỹ kỹ thuật động cơ nhiệt.

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giớiĐKV xe cơ giới bậc cao.

- Đăng kiểm viên xe máy chuyên dùng hạng III

Tel: (0236) 3765017   - 0989636668. Email: Phongpn@danang.gov.vn   phannhatphongdk@gmail.com 

II. TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG, ĐỘI:

Bà Trần Thị Tố Hoa

- Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Luật kinh tế

- Trưởng phòng QLTH, Kế toán trưởng

Tel: (0236) 3730511   - 0903485507. 

Email: Hoattt@danang.gov.vn - tohoadkdn@gmail.com 

Ông Nguyễn Văn Ngọc

- KS Cơ khí chế tạo máy,  KS Cơ khí động lực

Đội phó Đội kiểm định PT GTVT.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017  

Email: Ngocnv1@danang.gov.vn  - ngocnguyendng@gmail.com

Ông Lê Công Lý

- KS Cơ khí động lực.

Đội phó Đội kiểm định PT GTVT.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017    

Email: Lylc@danang.gov.vn -  lecongly1964@gmail.com

Ông Lê Minh Sang 

- KS Cơ khí động lực.

- Đội phó Đội kiểm định PT GTVT.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giớiĐKV xe cơ giới bậc cao.

- Đăng kiểm viên xe máy chuyên dùng hạng III

Tel: (0236) 3765017  

Email: leminhsang32@gmail.com; sanglm@danang.gov.vn

Ông Lê Văn Long

- Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực.

- KS Cơ khí chế tạo máy.  KS Cơ khí động lực.

- Đội phó Đội kiểm định PT GTVT.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giớiĐKV xe cơ giới bậc cao.

- GCN nghiệp vụ hành chính đăng kiểm 

 Tel: (0236) 3765017  

Email: longdkdna@gmail.com

III. ĐỘI KIỂM ĐỊNH PT GTVT:

1. Nguyễn Thọ

- KS Cơ khí chế tạo máy

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017    

2. Trương Công Cử

- KS Cơ khí chế tạo máy - KS Cơ khí động lực.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới; ĐKV xe cơ giới bậc cao.

- GCN nghiệp vụ hành chính đăng kiểm 

Tel: (0236) 3765017    

3. Lê Văn Bốn

- KS Cơ khí động lực

- CN Kinh tế

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017   

4. Nguyễn Công Nguyên

- KS Cơ khí động lực

- CN Kinh Tế.

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017    

5. Nguyễn Anh Tuấn    

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017 

Email: tuan4302s@yahoo.com

6. Phan Thanh Hà    

- KS Cơ khí chế tạo máy

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017  

 Email: newlife0510@yahoo.com

7. Lê Văn Trung

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới; ĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017  

Email: trungledk79@gmail.com

8. Nguyễn Trần Phúc

- Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực.

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giớiĐKV xe cơ giới bậc cao.

Tel: (0236) 3765017 

 Email: nguyentran.phucckgt@gmail.com

9. Trần Quốc Vạn

- KS Cơ khí động lực.

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới.

- GCN Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3765017  

 Email: quocvan2088@gmail.com

10. Bùi Thanh Tùng

- Thạc sỹ kỹ thuật Cơ khí động lực

- KS Cơ khí động lực.

- Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới.

Tel: (0236-3765017

Email: buithanhtung2803@gmail.com 

11. Nguyễn Hoàng

- Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực..

- KS Cơ khí động lực

- Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới.

Tel: 0236.3685988

Email: hoang87dn@gmail.com

12.  Lương Ngọc Vũ     

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới; ĐKV xe cơ giới bậc cao. 

Tel: (0236) 3730511 

 Email: luongngocvu.1080@gmail.com

13. Nguyễn Hữu Tín

- Kỹ sư cơ khí động lực

- Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới.

Tel: (0236) 3685988  

Email: Huutin969@gmail.com

14. Phan Ái Nghĩa

- KS Cơ khí động lực

Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới; Nhân viên nghiệp vụ.

Tel: (0236) 3685988  

Email: phanainghia@gmail.com

15. Võ Nguyễn Đức Lộc

- KS Cơ khí kỹ thuật tàu thủy

- Đăng kiểm viên PT Thủy nội địa hạng III, NVNV hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3765017  

 Email: duclocvonguyen@gmail.com

16. Ngô Văn Khánh

- KS Cơ khí động lực

- Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới 

Tel: (0236)3685988 

 Email: ngokhanh68@gmail.com

17. Đinh Hoàng Tấn Phát

- KS Cơ khí động lực

- Đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới.  

Tel: (0236) 3765017  

 Email: phatdinh3011@gmail.com  

18. Hồng Quốc Linh

- KS Cơ khí động lực

- Đăng kiểm viên xe cơ giới,  NVNV hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3685988 

Email: hongquoclinh@gmail.com


 19. Nguyễn Hữu Trí

- KS Cơ khí động lực

- Đăng kiểm viên xe cơ giới, tập sự NVNV hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3765017  

Email: tringuyenhuu2005@gmail.com 

 
 20. Lê Hoài Việt

- KS Cơ khí động lực

- Tập sự Đăng kiểm viên xe cơ giới, tập sự NVNV hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3685988  

Email: hoaiviet.tkt@gmail.com

 
 21. Lê Tấn Anh Vũ

- KS Cơ khí động lực

- Tập sự Đăng kiểm viên xe cơ giới, tập sự NVNV hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3765017 

Email: anhvu89@gmail.com 

 

22. Nguyễn Thị Hoàng Hoa

- Cử nhân Kinh tế     

Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

 Tel: (0236) 3765017    

23. Nguyễn Lê Ngọc Trân 

- Cử nhân Kế toán

- Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

 Tel: (0236) 3765017  

Email: trann221@gmail.com 

24. Phùng Anh Quân

- Cử nhân kinh tế

- Cao đẳng cơ khí động lực

- Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3685988  

Email: anhquanck08@gmail.com

25. Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Cử nhân Luật.

- Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

Tel: (0236) 3730511 

26. Hồ Thị Ánh Ngọc

- Cử nhân Kinh tế

- GCN nghiệp vụ hành chính đăng kiểm 

- Nhân viên thu phí sử dụng đường bộ

Email: ngochta43@gmail.com

27. Trần Thị Thu Yến

- Cử nhân Kinh tế     

Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

 Tel: (0236) 3765017 

28. Hoàng Hải Yến

- Cử nhân tin học  

- Cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh)

Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm.

Tel: (0236) 3765017  

 

29. Hoàng Thanh Ba

- Cử nhân Luật

Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

Tel: (0236).3685988  

Email: bahoangthanh@gmail.com   

30. Nguyễn Thị Thanh Hồng

- Cử nhân Kế toán  

- Tập sự Nhân viên nghiệp vụ 

Tel: (0236) 3685988    

Email: hongtrg3@gmail.com

 

 IV. PHÒNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP:

1. Nguyễn Thị Hồng Nhạn

- Cử nhân Kinh tế

- Nhân viên Thủ quỹ

Tel: (0236) 3730511  

 Email: nhanhong81@gmail.com

2. Bùi Ngọc Vân Hà

- Cử nhân Kinh tế

- Nhân viên Kế Toán

Tel: (0236) 3730511   

Email: vanha1809@gmail.com

3. Lê Văn Lành

- KS Điện tự động

- Nhân viên quản lý thiết bị

Tel: (0236) 3730511 

Email: lanhdangkiemdna@gmail.com

4. Lê Thị Hải Vân

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên văn thư

- Tel: (0236) 3765015   

Email: Haivanle246@gmail.com

5. Trương Thị Bích Lan

- Cử nhân kinh tế

- Nhân viên nghiệp vụ hành chính đăng kiểm

- Tel: 02363 730511  

Email: bichlan82@gmail.com

6. Hồ Thị Bích Nguyệt

- Thạc sỹ kinh tế

- Nhân viên kế toán

- Tel: 02363 730511 

 Email: Hbichnguyet@gmail.com

7. Nguyễn Ngọc Phương

- Cử nhân Kế toán

- Nhân viên văn thư

- Tel: 02363 685988  

Email: ngphuong1112@gmail.com

8. Huỳnh Ngọc Chính

Tổ trưởng Tổ bảo vệ

Tel: (0236) 3764832  

9. Nguyễn Văn Hùng

Nhân viên bảo vệ

Tel: (0236) 3685988  

10. Nguyễn Tấn

Tổ phó Tổ bảo vệ

Tel: (0236) 3764832  

11. Lê Minh Quang

Nhân viên bảo vệ

Tel: (0236) 3764832  

12. Huỳnh Ngọc Trung

  Nhân viên bảo vệ

Tel: (0236) 3685988 


13. Nguyễn Trần Duy Bình

Nhân viên bảo vệ

Tel: (02363764832  

14. Trương Thủy

Nhân viên bảo vệ

Tel: (0236) 3685988   

15. Phan Vĩnh Thuyên

Nhân viên bảo vệ

Tel: (0236) 3685988    • Anh6