CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1. Liên tục cải cách đơn giản thủ tục hành chính để tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi đến tham gia kiểm định.

2. Tăng cường đầu tư, phát triển cơ sở vật chất để kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

3. Thực hiện kiểm định nhanh, gọn, chuyên nghiệp, đúng tiêu chuẩn, quy trình quy định để rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng.

4. Ứng dụng sáng kiến cải tiến, thành tựu khoa học vào công tác kiểm định để đáp ứng chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao.

5. Giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại của khách hàng theo đúng quy định.

6. Thường xuyên cải tiến, nâng cao hiệu lực và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong công tác kiểm định ATKT & BVMT xe cơ giới.


  • Anh6