CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1. Thường xuyên áp dụng cải cách thủ tục hành chính để tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi đến tham gia kiểm định.

2. Tăng cường đầu tư, duy trì cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị kiểm định bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định và luôn ở trạng thái ổn định phục vụ tốt nhất cho công tác kiểm định. 

3. Thực hiện kiểm định nhanh, gọn, chuyên nghiệp, đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định để rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong hoạt động kiểm định để bảo đảm tính chính xác và nâng cao chất lượng dịch vụ.

4. Ứng dụng sáng kiến cải tiến, thành tựu khoa học vào công tác kiểm định để đáp ứng chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao.

5. Thường xuyên củng cố, xây dựng đội ngũ VC & NLĐ có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ  năng giao tiếp văn minh, chuyên nghiệp và có  phẩm chất đạo đức tốt để đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ.

6. Thường xuyên cải tiến, nâng cao hiệu lực và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong công tác kiểm định ATKT & BVMT xe cơ giới; để phục vụ các tổ chức, công dân với mức độ tốt nhất (nhanh chóng, chính xác, kịp thời và chất lượng).


  • Anh6