CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1. Thường xuyên nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng.

2. Thực hiện công tác kiểm dịnh theo đúng tiêu chuẩn, quy trình quy định

3. Cập nhật thường xuyên các văn bản pháp quy đến từng CB CCVC & NLĐ để thực hiện công tác kiểm định theo đúng quy định của Nhà nước.  

4. Giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại của khách hàng theo đúng quy định.

5. Tăng cường đầu tư, phát triển dịch vụ và áp dụng các sáng kiến cải tiến, những thành tựu khoa học tiên tiến nhất để tạo ra dịch vụ kiểm định có chất lượng cao làm hài lòng khách hàng.

6. Thường xuyên cải tiến, nâng cao hiệu lực và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong công tác kiểm định ATKT & BVMT xe cơ giới.


  • Anh6