HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NGÀNH GTVT
Tuyên truyền sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng
  Thực hiện nội dung Công văn số 3497/BGTVT-ĐTCT ngày 16/4/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên địa bàn cả nước nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, đảm bảo an toàn và chống ùn tắc giao thông. Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đề nghị:

    1. UBND các quận, huyện; Các Hiệp hội vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Các đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:

    - Tăng cường công tác tuyên truyền Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 về việc thu dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng của Thủ tướng Chính phủ đến các thành viên Hiệp hội, các chủ phương tiện và lái xe được biết để thực hiện.

    - Chủ động phối hợp Công ty TNHH thu phí tự động VTEC; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện việc dán thẻ đầu cuối cho phương tiện vận tải.

  - Nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước; Đảm bảo và duy trì thực hiện nghiêm Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

    2. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng: 
Tiếp tục triển khai, đẩy nhanh tiến độ việc dán thẻ đầu, cuối cho các phương tiện giao thông đường bộ (miễn phí) khi đến đăng kiểm xe. Có trách nhiệm tuyên truyền, yêu cầu các chủ phương tiện thực hiện việc dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng khi qua các trạm thu phí; chủ động, tích cực phối hợp với Công ty TNHH thu phí tự động VTEC trong quá trình triển khai thực hiện việc dán thẻ đầu, cuối cho các phương tiện vận tải. Định kỳ hàng tháng (tuần đầu tiên của tháng sau) báo cáo kết quả công tác dán thẻ đầu cuối của tháng trước về Sở GTVT để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Bộ Giao thông vận tải được biết.

    3. Các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi cho các chủ phương tiện, các tổ chức, công dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình chủ động dán thẻ, sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng khi đi qua các trạm thu phí.

BVT (nguồn Sở GTVT Đà Nẵng).
  • Anh6