4 XIN 4 LUÔN
Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng với phương châm "4 xin" và "4 luôn"

         Hưởng ứng chủ đề của Năm an toàn giao thông 2014 "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện" và để thực hiện thành công Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT về các giải pháp cấp bách nâng cao chất lượng, chông tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện GTVT. Toàn thể cán bộ, CNVC Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng luôn ý thức sâu sắc phải tự vượt lên chính mình, khắc phục được những yếu kém, tồn tải, nổ lực phấn đấu quyết liệt hơn nữa để thực hiện thành công Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

       Cho dù thiết bị kiểm định có hiện đại đến mấy, cơ sở hạ tầng tốt đi chăng nữa, nhưng văn hóa ứng xử của Nhân viên đăng kiểm không tốt, thái độ thiếu thân thiện thì mọi dịch vụ, sản phẩm của đăng kiểm mang lại sẽ không còn giá trị. Chủ phương tiện, lái xe đến tham gia kiểm định tại Trung tâm cũng sẽ không mấy thiện cảm đối với cán bộ đăng kiểm.

       Đăng kiểm xe cơ giới là loại hình công việc nặng nhọc, vất vả, đòi hỏi tính chính xác cao, thường xuyên tiếp xúc với Chủ phương tiện, lái xe đến tham gia kiểm định. Vì thế không thể chấp nhận một hình ảnh Cán bộ đăng kiểm thiếu thân thiện, văn hóa ứng xử kém. Ngành nghề này đòi hỏi hoạt động giao tiếp ứng xử cao và chất lượng kiểm định tốt. Làm công việc này phải biết nói lời xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép, cùng với đó là luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ”. 

        Tích cực, chủ động nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới, nhằm đáp ứng nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng. Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sức mạnh đoàn kết của các tổ chức, cá nhân, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, lịch sự nhẹ nhàng, thành thạo kỹ năng mềm trong giải quyết công việc và thực hiện nhiệm vụ được giao với những chuẩn mực nhất định…

           Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng cam kết sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp theo phương châm “4 xin” : Xin chào - Xin lỗi - Xin cảm ơn - Xin phép và “4 luôn”: Luôn mỉm cười - Luôn nhẹ nhàng - Luôn thấu hiểu - Luôn giúp đỡ góp phần xây dựng hình ảnh Cán bộ Đăng kiểm Đà Nẵng văn minh, lịch sự, chuyên nghiệp và trách nhiệm;

BVT.

 

  • Anh6