TIN NỔI BẬT
Trung tâm Đăng kiểm XCG Đà Nẵng mới lắp đặt thêm một dây chuyền kiểm định
Hình 1: Cơ sở kiểm định số 2 (43.02S) - Hòa Châu thuộc Trung tâm với 03 dây chuyền

Thực hiện Văn bản số 165/BC-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc Báo cáo quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải đến năm 2020 tầm nhìn 2030(Lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) và Quyết định số 3771/QĐ-BGTVT ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể các Trung tâm Đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
 
Hình 2: Dây chuyền xe có tải trọng trục đến 3 tấn (dây chuyền mới lắp đặt).

Ngày 02 tháng 11 năm 2015 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã đầu tư và đưa vào hoạt động thêm 01 dây chuyền kiểm định xe cơ giới tại Cơ sở kiểm định số 2 (43.02S) với công suất 21.000 lượt xe/năm.

Hình 3: Hoạt động kiểm định trên 3 dây chuyền tại Cơ sở kiểm định số 2 (43.02S)

Đến nay, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng có 02 cơ sở kiểm định với 05 dây chuyền kiểm định có tổng công suất 105.000 lượt xe/năm, thõa mãn tối đa mọi  nhu cầu kiểm định xe của chủ phương tiện (nhu cầu kiểm định bình quân từ năm 2011-2015 là 45.000 lượt xe/năm).
Admin.
  • Anh6