TIN TỨC TRONG NGÀNH
Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Nhằm tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngày 24/6/2021 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021; Đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Thông tư gồm: Doanh nghiệp kinh doanh vận tải, Hợp tác xã kinh doanh vận tải và hộ kinh doanh vận tải. 
1. Mức hỗ trợ như sau:
- Giảm 30% mức phí đối với xe kinh doanh vận tải hành khách quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4 điểm 5 Mục 1 biểu mức phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư  số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
- Giảm 10% mức phí đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa quy định tại điểm 2, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.
  2. Trường hợp xe ô tô đã được nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư này, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo.
  Nội dung Thông tư xem tại file đính kèm: 47/2021/TT-BTCảnh minh họaTuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (21/6/2021)
Danh sách các phương tiện Thủy nội địa hết hạn đăng kiểm đến ngày 31/5/2021 (10/6/2021)
Hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3237/UBND-KGVX ngày 27/5/2021 (28/5/2021)
Lời kêu gọi toàn quân toàn dân chung sức đồng lòng chống dịch (05/5/2021)
Thông báo nghỉ lễ nhân dịp ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021 (19/4/2021)
Quy định lắp camera trên xe ô-tô kinh doanh vận tải (29/3/2021)
Tiếp tục đôn đốc triển khai lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ (19/3/2021)
12345678910...
  • Anh6