TIN NỔI BẬT
Ô tô khách phải tháo bỏ các thiết bị điện tự ý độ chế, đấu nối, lắp thêm và ...
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công điện số 04/CĐ-BGTVT ngày 22/02/2017 về việc kiểm tra, rà soát các điều kiện về an toàn kỹ thuật và kinh doanh vận tải đối với phương tiện vận tải xe khách giường nằm. Thực hiện Công văn số 2810/ĐKVN-VAR ngày 22/06/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc kiểm tra khoang hành lý đối với xe khách và Công văn số 985/SGTVT-QLVT&PT ngày 06/03/2017 của Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng về việc tăng cường công tác kiểm tra và rà soát các điều kiện về an toàn kỹ thuật đối với phương tiện kinh doanh vận tải khách bằng xe giường nằm.

Thực hiện Công văn số 1322/ĐKVN-VAR ngày 31/3/2017 và Công văn số 755/ĐKVN-VAR ngày 27/02/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc thực hiện Công điện số 04/CĐ-BGTVT ngày 22/02/2017 của Bộ GTVT. 
 
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện việc yêu cầu Chủ phương tiện, lái xe phải chia ngăn khoang hành lý và tháo bỏ các thiết bị điện tự ý độ chế, đấu nối, lắp thêm không đúng với thiết kế của nhà sản xuất đối với xe khách khi tham gia kiểm định tại Trung tâm. Đồng thời, Trung tâm đã gởi văn bản đến các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách để được nắm rõ các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về thực hiện chủ trương nêu trên, cụ thể như sau:  

1. Việc tháo bỏ các thiết bị điện tự ý độ chế, đấu nối, lắp thêm:

Các thiết bị điện do Chủ phương tiện, lái xe tự ý độ chế, đấu nối, lắp thêm trên xe như: tủ lạnh, tivi, đầu đĩa, thiết bị karaoke, thiết bị chuyển đổi điện (bộ biến tần)... Các thiết bị điện này thường không có trong thiết kế của nhiều xe, song vẫn được sử dụng, gây quá tải cho hệ thống điện.

Trong quá trình thực hiện kiểm định xe, Trung tâm đã kiên quyết yêu cầu Chủ phương tiện, lái xe phải tháo bỏ các thiết bị điện tự ý độ chế, đấu nối, lắp thêm không đúng với thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (trừ thiết bị giám sát hành trình, camera, thông báo, niêm yết).

Hình: Chủ xe đã thực hiện việc tháo tivi trước khi đi đăng kiểm
Danh sách 56 kiểu loại xe khách được phép lắp các thiết bị điện ngoài các thiết bị cơ bản của xe theo thiết kế của nhà sản xuất (ti vi, tủ lạnh, thiết bị chuyển đổi điện...) sẽ được Trung tâm cập nhật thường xuyên trên website của Trung tâm tại địa chỉ: http:\\www.dangkiemdanang.com.vn (chuyên mục "Tài liệu dành cho khách hàng tham khảo").

2. Việc chia ngăn khoang hành lý:
Quy định về ngăn khoang hành lý đối với xe khách thực hiện theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải "Quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ bằng xe ô tô" và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia "về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, (mã số: QCVN 09:2015/BGTVT)". 

- Đối với các xe khách sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu sau ngày 01/07/2016, khoang hành lý phải được chia ngăn theo đúng quy định tại điểm 2.19.6, mục 2.19 của QCVN 09:2015/BGTVT. Trung tâm sẽ ghi nhận kích thước khoang hành lý lớn nhất (DxRxC) vào hồ sơ kiểm định của phương tiện đúng theo quy định.

- Đối với các xe khách đã sản xuất lắp ráp, nhập khẩu trước ngày 01/07/2016, đã được chia ngăn khoang hành lý và được ghi nhận trong GCN ATKT&BVMT ô tô sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu thì Trung tâm sẽ tiến hành kiểm định và ghi nhận kích thước khoang hành lý vào hồ sơ.

- Đối với các xe khách có khoang hành lý chưa được chia ngăn, đề nghị Chủ phương tiện, lái xe phải thực hiện việc chia ngăn khoang hành lý xe khách theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT: khi đưa xe khách vào tham gia hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định, vận tải khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch thì khoang chở hành lý của xe phải được chia thành các ngăn theo quy định tại điểm 2.19.6, mục 2.19 của QCVN 09:2015/BGTVT (có trích dẫn tại phụ lục đính kèm).Hình: Chủ xe đã thực hiện việc ngăn khoang hành lý trước khi đi đăng kiểm

Lưu ý: các khoang hành lý phải đúng theo nguyên thủy của nhà sản xuất.

3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định nêu trên:
Thực hiện Quyết định số 557/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra đột xuất việc kiểm định an toàn kỹ thuật và kinh doanh vận tải đối với xe khách giường nằm tại một số bến xe ô tô khách và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ. 

Thực hiện Công văn số 1654/ĐKVN-VAR ngày 17/4/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc phối hợp với Đoàn kiểm tra, kiểm tra hoạt động kiểm định tại các Trung tâm đăng kiểm đối với xe khách giường nằm.

Ngày 29/3/2017 Đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành kiểm tra đột xuất các xe khách tại Bến xe Trung tâm thành phố và kiểm tra tại 02 cơ sở kiểm định của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng. Qua kiểm tra tại Bến xe, Đoàn đã phát hiện 03 phương tiện có dấu hiệu vi phạm về hoán cải (tháo ghế giường nằm, tháo vách ngăn khoang chứa hàng hóa, lắp thêm ti vi, wifi và bộ phận kích điện), Đoàn đã lập biên bản khi kiểm tra phương tiện tại hiện trường (Bến xe). 

Kiểm tra tại Trung tâm, Đoàn kiểm tra đã thông báo cho Trung tâm đề nghị tăng cường kiểm tra chặt chẽ hơn tại các lần kiểm định tiếp theo. Đoàn kiểm tra đánh giá Trung tâm đã có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên đội ngũ Đăng kiểm viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ các các dây chuyền kiểm định; đã thực hiện việc kiểm định các phương tiện theo đúng quy định của pháp luật; đã thực hiện tốt Công điện số 04/CĐ-BGTVT ngày 22/02/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra, rà soát các điều kiện về an toàn kỹ thuật và kinh doanh vận tải đối với phương tiện vận tải xe khách giường nằm.

Việc kiểm tra đột xuất sẽ được Đoàn kiểm tra tiếp tục thực hiện thường xuyên trong thời gian đến.

Kính thông báo đến các Chủ phương tiện, lái xe được biết để triển khai các nội dung hướng dẫn nêu trên, góp phần đảm bảo an toàn cho phương tiện khi tham gia giao thông.  

-------------------------------------------------------------------------

PHỤ LỤC
Trích điểm 2.19.6, mục 2.19 của QCVN 09:2015/BGTVT 

2.19.6. Khoang chở hành lý (không phải là hành lý xách tay) đối với xe khách (nếu có) phải được bố trí dọc hai bên sườn và/ hoặc phía sau xe, phía dưới sàn xe, có các cửa đóng mở dễ dàng, chống được bụi, nước và có kết cầu vững chắc đảm bảo an toàn khi xe chạy. Các khoang chở hành lý phải được chia thành từng khoang kín với kích thước tối đa mỗi khoang theo chiều dọc không được vượt quá 1500 mm theo chiều dọc xe và 1225 mm theo chiều ngang của xe; Đối với khoang chở hành lý phía sau xe thì kích thước lớn nhất theo bất kỳ hướng nào không được vượt quá 1500 mm. Vách ngăn của từng khoang chở hành lý phải có kết cấu vững chắc đảm bảo ngăn cản được sự dịch chuyển của hành lý khi xe vận hành. Khoang hành lý phải chịu được một khối lượng không nhỏ hơn khối lượng tính theo thể tích khoang chứa hành lý với giá trị khối lượng riêng tính theo thể tích khoang chứa hành lý bằng 100 kg/m3.

BVT.

  • Anh6