Câu hỏi:    HƯƠNG DẪN THỦ TUC GIẢM PHI ĐƯỜNG BỘ XE NGỪNG HOẠT ĐÔNG TRÊN 30 NGÀY
TÔI ĐÃ LÀM ĐƠN ĐÊN SGT ĐÀ NẴNG TIẾP NHẬN VÀ DÃ CÓ THÔNG BÁO THU HỒI PHÙ HIỆU.VÂY TÔI PHẢI NÔP CÁC LOẠI GIÂY TỜ GÌ CHO TT ĐẴNG KIÊM ĐÊ ĐƯỢC XÁC NHẬN
(24/10/2022)

Trả lời:   
 Kính gởi Anh Nguyễn Văn Hùng!
  Qua nội dung câu hỏi của Anh là: "Hướng dẫn thủ tục giảm phí đường bộ xe ngừng hoạt động trên 30 ngày. Tôi đã làm đơn đến sở GTVT Đà Nẵng tiếp nhận và đã có thông báo thu hồi phù hiệu, vậy tôi phải nộp các loại giấy tờ gì cho Trung tâm Đăng kiểm để được xác nhận?"

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 70/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2021:

2. Đối với xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.
a) Khi tạm dừng lưu hành
a.1) Doanh nghiệp gửi hồ sơ cho Sở Giao thông vận tải nơi quản lý, cấp phép hoạt động kinh doanh vận tải hoặc nơi sử dụng phương tiện (đối với trường hợp mang phương tiện đến địa phương khác sử dụng), bao gồm: Đơn xin tạm dừng lưu hành theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này; Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô (bản sao).
a.2) Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ (kiểm tra các điều kiện: Các xe đề nghị tạm dừng lưu hành là xe kinh doanh vận tải và thuộc sở hữu của doanh nghiệp; thời gian đề nghị tạm dừng lưu hành của từng xe phải liên tục từ 30 ngày trở lên).
- Trường hợp chưa đủ điều kiện thì ra Thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này và trả lại doanh nghiệp để hoàn thiện lại hồ sơ. 
- Trường hợp đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải ký xác nhận vào Đơn xin tạm dừng lưu hành, đồng thời lập Biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải theo mẫu tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này.
a.3) Doanh nghiệp lập hồ sơ nộp cho đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi được Sở Giao thông vận tải xác nhận vào đơn. Hồ sơ bao gồm: Đơn xin nghỉ lưu hành bản chính (có xác nhận của Sở Giao thông vận tải); biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu (đối với xe thuộc diện cấp biển hiệu, phù hiệu); biên lai thu phí sử dụng đường bộ (bản sao).
a.4) Đơn vị đăng kiểm nhận và kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp thì ra Thông báo theo mẫu tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này và trả lại doanh nghiệp để hoàn thiện lại hồ sơ.
- Trường hợp đủ điều kiện thì lập Biên bản thu Tem nộp phí sử dụng đường bộ theo mẫu tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Thông tư này. 
a.5) Ngày Sở Giao thông vận tải xác nhận vào Đơn xin tạm dừng lưu hành là căn cứ xác định thời gian tạm dừng lưu hành, để xét thuộc trường hợp không chịu phí.
Trường hợp thời gian nghỉ lưu hành thực tế lớn hơn so với thời gian dự kiến trên 30 ngày, chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc nghỉ lưu hành theo dự kiến doanh nghiệp phải làm Đơn xin tạm dừng lưu hành gửi Sở Giao thông vận tải xác nhận bổ sung. Trường hợp doanh nghiệp không làm Đơn hoặc làm Đơn xin tạm dừng lưu hành đã có xác nhận của Sở Giao thông vận tải nhưng doanh nghiệp không nộp cho đơn vị đăng kiểm trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao thông vận tải xác nhận thì doanh nghiệp vẫn phải chịu phí cho phương tiện nghỉ lưu hành thực tế lớn hơn so với thời gian dự kiến.
Trường hợp thời gian nghỉ lưu hành thực tế lớn hơn so với thời gian dự kiến không quá 30 ngày, doanh nghiệp không phải làm Đơn xin tạm dừng lưu hành bổ sung.”
Vậy Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng trả lời để anh Hùng biết và thực hiện theo đúng quy định.
Trân trọng!

Câu hỏi:    Tôi có xe ô tô hạn đăng kiểm cuối là năm 2012. Tôi đã đki lại biển số mới từ 4 số sang 5 số và đc sang tên mới.  Tôi muốn sang tên đổi chủ cho người khác thì người mua có bị truy thu phí đường bộ từ năm 2012 không hay chỉ chịu từ lúc đc sang tên (19/09/2022)

Trả lời:    Kính gởi Anh Lê Nhật Thăng!

Căn cứ Thông tư số 70/2021/TT-BTC  ngày 12 tháng 08 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
Tại điều 6 mục a khoản 4  quy định:  Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí sử dụng đường bộ của các chu kỳ đăng kiểm trước theo thời hạn quy định thì ngoài số phí phải nộp cho chu kỳ tiếp theo, chủ phương tiện còn phải nộp số phí chưa nộp của chu kỳ trước.
Như vậy trường hợp của Anh Lê Nhật Thăng trước khi muốn sang tên đổi chủ thì phải nộp phí sử dụng đường bộ cho chu kỳ còn nợ và người mua sẽ chịu trách nhiệm nộp phí sử dụng đường bộ cho chu kỳ tiếp theo (kể từ lúc sang tên).

Cảm ơn Anh đã quan tâm./.


Câu hỏi:    Cho tôi hỏi? nếu như tôi tra cứu trên hệ thống mạng, thấy xe DN tôi đang quản lý, bị biên bản phạt nguội. Tôi muốn biết mình vi phạm địa điểm nào để xử lý lái xe thì phải làm sao? (05/08/2022)

Trả lời:    Kính gởi Anh Lê Hiêu!
Để biết thông tin về địa điểm xe vi phạm, Anh liên hệ Cơ quan ra Thông báo xe vi phạm để được cung cấp thông tin.
Trân trọng!
Câu hỏi:    Trên trang đăng kiểm có phần xem vi phạm: dangkiemdanang.com.vn/Xemcanhbaovipham.aspx, lỗi ở đây nêu không rõ và mình liên hệ họ(CA xử lý) cũng không có hình ảnh rõ ràng. Trong khi trên https://vpgtcatp.danang.gov.vn/ có hình ảnh rõ ràng, và lỗi 2 website không khớp nhau. Vậy cho hỏi mình phải nộp phạt như thế nào để được đăng kiểm (14/03/2022)

Trả lời:    Kính gởi Anh Bình!

Chuyên mục tra cứu xe bị cảnh báo từ chối đăng kiểm do vi phạm hành chính về TTATGT trên website của Trung tâm nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu xe vi phạm của khách hàng. Khi các cơ quan chức năng (Phòng CSGT, Công an quận huyện, phường xã, Thanh tra Giao thông, CSTT...) gởi Thông báo đến Trung tâm đề nghị cảnh báo từ chối đăng kiểm, Trung tâm sẽ cập nhật lên web để khách hàng tra cứu, xử lý vi phạm khi đi đăng kiểm. 

Trên Thông báo của Công an gởi đến Trung tâm đề nghị từ chối đăng kiểm xe, không có ghi rõ lỗi vi phạm cũng như hình ảnh xe vi phạm, nên Trung tâm chỉ cập nhật Biển số xe, số Thông báo vi phạm, ngày tháng ký Thông báo của cơ quan Công an, số điện thoại (nếu có)... để Khách hàng tự liên hệ Cơ quan Công an gởi Thông báo để xử lý.

Riêng địa chỉ tra cứu https://vpgtcatp.danang.gov.vn/ như Anh nói đó chỉ là website riêng dùng để tra cứu xe vi phạm của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng. Anh không thể tra các nội dung vi phạm khác của các Cơ quan như: Thanh tra Giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an các Quận , huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố và của Công an các tỉnh thành khác.

Ví dụ, cụ thể xe 43C-23203 khi tra cứu sẽ có 02 lỗi vi phạm như sau:


- Nội dung vi phạm thứ nhất: Thông báo số 148/P.CSGT-TTXL ngày 21/02/2022 của Phòng CSGT Công an Đà Nẵng.

- Nội dung vi phạm thứ hai: Thông báo số 394/TTrS-HCCĐ ngày 24/9/2021 của Thanh tra Giao thông Đà Nẵng.

Như vậy, trường hợp trên, lái xe phải đến 02 Cơ quan khác nhau đó là Phòng CSGT Công an Đà Nẵng và Thanh tra giao thông Đà Nẵng để xử lý vi phạm khi đi đăng kiểm. Lưu ý, Lái xe chỉ cần chụp màn hình website hoặc đọc số Thông báo vi phạm như trên, Cơ quan chức năng sẽ tiến hành giải quyết cho Anh nộp phạt để được đăng kiểm.

Vì vậy, Anh Bình có thể cung cấp rõ biển số xe của Anh để Trung tâm tra cứu và gửi cho Anh Thông báo của Cơ quan Công an để Anh đi xử lý nộp phạt.  

Trân trọng cảm ơn Anh.
Bùi Văn Tấn

Câu hỏi:    Chào Anh/chị,
Phương tiện tôi có hạn đăng kiểm lại ngày 2/2/2022 (trùng với ngày mùng 2 tết Nhâm Dần). Tôi xin hỏi: để đến ngày 7/2/2022 tôi đi đăng kiểm được không? hay phải đăng kiểm trong tháng 01/2022?
Xin cảm ơn.
(06/01/2022)

Trả lời:    Kính gởi Bạn Chu Nguyên Hồng!

Theo quy định hiện hành, xe trễ hạn đăng kiểm, khi lưu thông trên đường sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 28,  29/01/2022 Trung tâm vẫn làm việc; Bạn có thể đưa xe đến kiểm định sớm hơn vài ngày, để chủ động tham gia giao thông trong những ngày nghỉ Tết.

Cảm ơn Bạn đã quan tâm.
Câu hỏi:    Kính gửi TT Đăng kiểm,
Xe tôi mua lại đăng ký lần đầu khoảng giữa năm 2009, nếu tôi đăng ký trong tháng 12/2021 thì có được thời hạn 12 tháng không?
Xin cảm ơn quý Trung tâm Đăng kiểm!
(26/12/2021)

Trả lời:    Kính gởi Chị Nguyễn Thị Vịnh!
Thông tin của xe Chị cung cấp không đầy đủ (loại xe, năm sản xuất ghi trong GCN kiểm định) nên Trung tâm không thể trả lời chính xác về chu kỳ kiểm định của xe Chị được.
Chị có thể tham khảo bảng chu kỳ kiểm định (lưu ý: theo loại xe, năm sản xuất...) như sau:
Câu hỏi:      Xe mình có thời hạn đăng kiểm 17/11 . Mình thuộc phường Nại Hiên Đông-Son Trà.( Khu vực đc rào chốt , mình ko ra đc để đăng kiểm) vậy trễ đăng kiểm có bị phạt (16/11/2021)

Trả lời:   
Kính gởi Bạn Lê Ni!

Theo các quy định của ngành Đăng kiểm, các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới không có chức năng xử phạt như bạn hỏi. 

Tuy nhiên, khi lưu thông trên đường, xe trễ hạn đăng kiểm sẽ bị Cơ quan chức năng (CSGT....) xử phạt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

Vậy, khi đi đăng kiểm, nếu Công an có kiểm tra và yêu cầu Bạn xuất trình GCN Đăng kiểm, Bạn có thể trình bày là Bạn đang ở Khu vực Phường bị rào chốt do kiểm soát dịch Covid-19, nay mới đưa xe đi đăng kiểm được. Thiết nghĩ Công an sẽ không xử phạt xe Anh đâu.

Bùi Văn Tấn.
Câu hỏi:    Tôi ở Hoà Khánh có mua oto của đại lý, hiệu Volvo bks 30G- 30076. Nay tôi muốn nhờ trung tâm giúp tôi tra thông tin về chủ sở hữu để tôi làm thủ tục sang tên đổi chủ. Xin chân thành cảm ơn trung tâm.... (08/11/2021)

Trả lời:    Kính gởi Anh Xuân Minh! Thông tin về chủ sở hữu phương tiện 
 
Câu hỏi:    Xe tôi là gia đình, trong thời gian qua vì điều kiện sức khỏe, kinh tế và ảnh hưởng dịch bệnh nên không đi lại được, đã trễ hạn đăng kiểm hơn nữa năm nay. Vậy cho hỏi bây giờ đăng kiểm có bị truy thu phí không và trung tâm có căn cứ nào để miễn giảm phí ko ạ? Như căn cứ vào số km trên đồng hồ chẳng hạn: xe tôi từ lúc mua mới đến nay chỉ đi 30.000km. Vậy xin lãnh đạo trung tâm giải đáp giúp. Cảm ơn! (25/10/2021)

Trả lời:   
Kính gởi Anh Nguyễn Quốc Nhật Huy! 

Về chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19 liên quan đến việc thu phí sử dụng đường bộ: 

- Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Tại Mục 28 Điều 1 tại Thông tư này: 

- Đối tượng được hỗ trợ phí sử dụng đường bộ theo quy định của Thông tư gồm: Xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải. 

- Mức hỗ trợ: 
* Giảm 30% mức phí đối với xe kinh doanh vận tải hành khách quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4 điểm 5 Mục 1 biểu mức phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. 

* Giảm 10% mức phí đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa quy định tại điểm 2, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

Do vậy, đối với trường hợp của Anh, khi đi đăng kiểm. Các Trung tâm Đăng kiểm vẫn thu phí sử dụng đường bộ bình thường, căn cứ các quy định hiện hành, không có Cơ sở nào để căn cứ miễn giảm phí như Anh hỏi.
Trân trọng cảm ơn.
Câu hỏi:    Cho hỏi từ 1/10/21 đăng kiểm xe ôtô 5 chỗ có kinh doanh cần giấy tờ gì? (01/10/2021)

Trả lời:   
Kính gởi Anh Bửu Hạp!

Khi Anh đưa xe đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, đối với xe Kinh doanh vận tải như Anh hỏi, cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau:

- Xuất trình: giấy tờ về đăng ký xe (bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thầm quyền cấp hoặc Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp của tổ chức tín dụng) hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký.

- Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang thông tin điện tử thiết bị giám sát hành trình.

- Khai báo về việc kinh doanh vận tải vào Phiếu theo dõi hồ sơ (do Trung tâm Đăng kiểm lập, chủ xe chỉ cần khai báo và ký xác nhận)

Lưu ý: Đề nghị Khách hàng phải thực hiện thêm:

1. Bắt buộc phải khai báo y tế trước khi vào Cơ quan. Vì vậy, Anh có thể truy cập vào địa chỉ: https://khaibaoyte.danang.gov.vn/ hoặc Ứng dụng ZALO 1022... để khai báo y tế, được cấp mã QRCode và xuất trình mã QRCode cho Trung tâm Đăng kiểm quét mã QRCode đảm bảo đúng quy định về yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

2. Vào chuyên mục "Tra cứu cảnh báo xe vi phạm hành chính về trật tự ATGT" trên website để xem xe có bị vi phạm hay không, nếu có vi phạm thì phải đi xử lý vi phạm trước khi đưa xe đi đăng kiểm. Nếu Chủ xe có nhu cầu đăng kiểm khi chưa xử lý vi phạm giao thông, Đơn vị đăng kiểm sẽ kiểm định tạm thời 15 ngày theo quy định.

Trân trọng cảm ơn Anh.
Bùi Văn Tấn
12345678910...
Họ tên người gửi *  
Email *    
Tiêu đề *  
Mã xác nhận   Refresh
Xác nhận lại mã *
Nội dung câu hỏi
   
  
 
 
   

  • Anh6