GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

        Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 279/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng (tiền thân là Trạm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Đà Nẵng), được bổ sung nhiệm vụ và đổi tên đơn vị theo Quyết định số 116/2004/QĐ-UB ngày 30/6/2004 Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Được bổ sung thêm nhiệm vụ tại Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND thành phố.

        - Là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước. Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng trực thuộc và chịu sự quản lý toàn diện của Sở giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục đường thủy nội địa Việt Nam.

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng có nhiệm vụ chính như sau: 

1.  Phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm định xe cơ giới theo quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải "Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" và Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ "Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới". 
3. Thực hiện nhiệm vụ Đăng kiểm phương tiện Thủy nội địa theo quy định tại Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải "Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa" và Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 “Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa”.
Cụ thể: thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật & bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa cho các phương tiện hoạt động trên sông, kênh, rạch, hồ, đầm và vịnh do địa phương trực tiếp quản lý có một trong các đặc trưng sau:
Các phương tiện có sức chở người dưới 50 người;
+ Các phương tiện có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn;
+ Các phương tiện có động cơ có tổng công suất máy chính dưới 135 sức ngựa;
+ Các phương tiện chuyên dùng như: ụ nổi, tàu công trình và các tàu có công dụng đặc biệt có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10 mét.
4. Thực hiện nhiệm vụ Đăng ký phương tiện Thủy nội địa (được Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng ủy quyền cho Trung tâm trực tiếp thực hiện, cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, được đóng dấu của Sở GTVT): thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải "Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa".
5. Thực hiện cung ứng dịch vụ kiểm định An toàn kỹ thuật lao động đối với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn lao động được lắp đặt, sử dụng trên phương tiện giao thông vận tải đường bộ theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định một số điều luật của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Phạm vi thực hiện kiểm định: Thiết bị xếp dỡ trên phương tiện đường bộ (theo Quyết định số 1233/QĐ-ĐKVN ngày 21/9/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam); cụ thể:
Cần trục ô tô, cần trục bánh lốp, cần trục bánh xích.
+ Pa lăng kéo tay, tời tay có tải trọng nâng từ 1.000 kg trở lên.
+ Sàn nâng dùng để nâng người làm việc trên cao; tời nâng người làm việc trên cao.
+ Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng nâng từ 1.000 kg trở lên.
+ Xe nâng người: xe nâng người tự hành, xe nâng người sử dụng cơ cấu truyền động thủy lực, xích truyền động bằng tay nâng người lên cao quá 2m.
6. Kiểm tra đánh giá chất lượng kỹ thuật các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
7. Tổ chức nghiệm thu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cải tạo theo Thông tư 85/2014/TT-BGTVT.
8. Giám định phương tiện cơ giới đường bộ gây tai nạn giao thông khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.
- Trung tâm đã được Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (VRQC) - Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của: ISO 9001:2015 cho lĩnh vực Kiểm tra An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.


Giấy chứng nhận  phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

- Tổng số Cán bộ, viên chức: 47 người, trong đó có 08 cán bộ có trình độ Thạc Sỹ và gần 80% cán bộ có trình độ Đại học.
             + Đăng kiểm viên xe cơ giới hạng III.                                        24  Người
     + Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao 15 người
             + Nhân viên nghiệp vụ hành chính Đăng kiểm.                         12 Người
             + Đăng kiểm viên Thủy nội địa hạng III.                                      02  Người
             + Đăng kiểm viên Xe máy chuyên dùng hạng III.                         02  Người
  - Trung tâm hiện đang có 02 Cơ sở kiểm định hoạt động: 
      + CƠ SỞ KIỂM ĐỊNH SỐ 1 - 43.01S(trụ sở chính) đóng tại số 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

    
     Điện thoại: 0236.3730511 – 0236.3765017.
Số Fax: 0236.3730511.
Email: dangkiemdanang@gmail.com
Quy mô như sau:
+ Tổng diện tích mặt bằng: 8.000 m2.
+ Hiện có: 03 dây chuyền thiết bị cơ giới hóa đồng bộ của CHLB Đức và Pháp.
CƠ SỞ KIỂM ĐỊNH SỐ 2 - 43.02S đóng tại Km 800+40 Quốc lộ 1A, xã Hòa Châu (gần ngã ba Miếu Bông), huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
        Điện thoại: 0236.3685988.
        Số Fax: 0236.3685988.   Email: dangkiemdanang@gmail.com
        Quy mô như sau:
                 + Tổng diện tích mặt bằng: 18.000 m2.
                 + Hiện có: 03 dây chuyền thiết bị cơ giới hóa đồng bộ của CHLB Đức.
                 + Dự kiến bố trí 06 dây chuyền kiểm định.
- Công suất hiện tại của đơn vị: 280 lượt xe/ngày.
- Đăng ký kiểm định qua điện thoại tại Cơ sở 1: 0236.3765017 
- Đăng ký kiểm định qua điện thoại tại Cơ sở 2: 0236.3685988
- Đăng ký kiểm định trực tuyến tại địa chỉ: http:\\www.dangkiemdanang.com.vn

  • Anh6