XEM VĂN BẢN PHÁP QUY
 
STTSố văn bảnTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực 
1
45/QÐ-ÐK QUY TRÌNH NGHIỆM THU XE CƠ GIỚI CẢI TẠO TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐÀ NẴNG ĐỂ CHỦ PHƯƠNG TIỆN BIẾT LIÊN HỆ NẾU CÓ NHU CẦU. 09/05/2024 09/05/2024
2
874/QÐ-UBND Quyết định Công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. 24/04/2024 24/04/2024
3
844/QÐ-UBND Quyết định Công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. 20/04/2024 20/04/2024
4
2248/QÐ-UBND Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng 16/10/2023 16/10/2023
5
2995/CATP-PCCC Phương án ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu dân cư 05/09/2023 05/09/2023
6
1437/ÐKVN-VP Công bố số điện thoại đường dây nóng cục ĐKVN 18/04/2023 18/04/2023
7
28/2022/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, DUY TRÌ, CHIA SẺ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI 29/11/2022 01/02/2023
8
5300/ÐKÐN-VAR Nâng cao vaoi trò trách nhiệm trong công tác kiểm định ANKT&BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp khi đến kiểm định 28/12/2022 28/12/2022
9
1902/QÐ-ÐKVN Thành lập Tổ công tác tăng cường quản lý Nhà nước, kiểm tra, phòng ngừa đấu tranh với các hành vi tham nhũng tiêu cực ..... 08/12/2022 08/12/2022
10
5091/SGTVT-QLVTPTNL Triển khai Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm nhận an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm PTGTVT 05/12/2022 05/12/2022
11
1555/QÐ-BGTVT VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2023 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 25/11/2022 25/11/2022
12
55/2022/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 238/2016/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI, THIẾT BỊ VÀ XE MÁY CHUYÊN DÙNG ĐANG LƯU HÀNH; ĐÁNH GIÁ, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ KIỂM TRA XE CƠ GIỚI 24/08/2022 08/10/2022
13
40/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-BGTVT Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ. 22/07/2022 15/08/2022
14
36/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 16/06/2022 01/08/2022
15
02/HD-SKHCN Hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụi KHCN 20/07/2022 20/07/2022
16
15/2022/NÐ-CP Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 28/01/2022 01/02/2022
17
120/2021/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 24/12/2021 01/01/2022
18
06/2021/TT-BGTVT Thông tư ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 06/04/2021 01/01/2022
19
163/NQ-CP Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục 29/12/2021 29/12/2021
20
16/2021/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật (ATKT) và bảo vệ môi trường (BVMT) phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 12/08/2021 01/10/2021
12345678910...
  • Anh6