XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TT ATGT
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  12/08/2023
 
MỘT SỐ LƯU Ý CHO KHÁCH HÀNG KHI TRA CỨU !
1. Khách hàng xem hướng dẫn để gõ biển số xe tra cứu: gõ biển số các ký tự đánh vào phải liền nhau; không gõ các dấu chấm, dấu gạch ngang; tối thiểu 4 ký tự (ví dụ: 43A03456; 43H7154; 43C12501...) hoặc có thể xem danh sách xe theo ký tự đại diện (ví dụ: gõ 43 hoặc 92.. để xem theo tỉnh, hoặc gõ A,B,S,X,K,43A,43C... để xem theo đặc điểm biển đăng ký).
2. Thời điểm tra cứu xe bị cảnh báo tính từ thời điểm Trung tâm nhận được Thông báo vi phạm do các cơ quan chức năng trên gởi đến, biển số xe bị vi phạm mới được cập nhật vào chương trình.
3. Nếu ô tô của Khách hàng có cảnh báo bị vi phạm hành chính về trật tự ATGT, kính đề nghị Khách hàng đến Cơ quan ra Thông báo xử phạt để được nộp phạt và xác nhận đã xử lý, hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đi đăng kiểm xe (lưu ý phải mang theo Quyết định hoặc Thông báo đã xử lý vi phạm).
Rất mong được sự quan tâm, hợp tác của Khách hàng để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng cảm ơn!
  • Anh6