XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/07/2020
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnLoại phương tiệnChủ xeĐịa chỉ
1
43A-036.78T 31/07/2020 HYUNDAI
2
43X-4065 31/07/2020 HYUNDAI
3
43A-042.60T 31/07/2020 HAIMA
4
43C-037.03T 31/07/2020 SUZUKI
5
43A-032.16T 31/07/2020 FORD
6
43R-0813 31/07/2020 KTC
7
43A-062.41T 31/07/2020 HONDA
8
43A-075.49T 31/07/2020 TOYOTA
9
43C-059.41T 31/07/2020 THACO
10
43H-0454 31/07/2020 ISUZU
11
43A-079.31T 31/07/2020 TOYOTA
12
43A-115.07T 31/07/2020 BMW
13
43R-002.64T 31/07/2020 CIMC
14
43S-6051 31/07/2020 TOYOTA
15
43C-046.06T 31/07/2020 KIA
16
43A-061.57T 31/07/2020 TOYOTA
17
43A-148.62T 31/07/2020 KIA
18
43S-1972 31/07/2020 FORD
19
43C-066.77T 31/07/2020 ISUZU
20
43C-067.54T 31/07/2020 THACO
21
43A-077.66T 31/07/2020 DAEWOO
22
20A-158.98T 31/07/2020 KIA
23
43A-099.68T 31/07/2020 MAZDA
24
76A-029.01T 31/07/2020 FORD
25
43S-4935 31/07/2020 HONDA
26
43S-8939 31/07/2020 TOYOTA
27
92C-065.94T 31/07/2020 MITSUBISHI
28
43C-063.69T 31/07/2020 KIA
29
75C-037.85T 31/07/2020 KIA
30
60A-192.93T 31/07/2020 MAZDA
31
92C-071.55T 31/07/2020 CHIENTHANG
32
43C-096.99T 31/07/2020 TMT
33
43C-098.92T 31/07/2020 THACO
34
43A-080.68T 31/07/2020 DAEWOO
35
43A-087.66T 31/07/2020 DAEWOO
36
43A-089.88T 31/07/2020 DAEWOO
37
36A-225.42T 31/07/2020 FIAT
38
93C-094.50T 31/07/2020 KAMAZ
39
43C-117.57T 31/07/2020 FORLAND
40
43A-253.23T 31/07/2020 TOYOTA
41
43KT-001.33 31/07/2020 MITSUBISHI
42
43A-250.86T 31/07/2020 CHEVROLET
43
43C-127.66T 31/07/2020 FORD
44
43C-125.85T 31/07/2020 THACO
45
92C-069.69T 31/07/2020 CHIENTHANG
46
43C-128.18T 31/07/2020 DONGFENG
47
43C-157.35T 31/07/2020 HINO
48
76C-101.75T 31/07/2020 THACO
49
92A-057.61T 31/07/2020 MAZDA
50
43A-281.95T 31/07/2020 KIA
51
43A-292.89T 31/07/2020 DAEWOO
52
43C-163.61T 31/07/2020 INTERNATIONAL
53
43A-201.34T 31/07/2020 TOYOTA
54
43A-210.56T 31/07/2020 HYUNDAI
55
43A-280.30T 31/07/2020 HYUNDAI
56
43B-036.29T 31/07/2020 FORD
57
81A-091.58T 31/07/2020 FORD
58
43C-155.38T 31/07/2020 THACO
59
43C-152.68T 31/07/2020 ISUZU
60
43C-161.53T 31/07/2020 MITSUBISHI
12345678910...
  • Anh6