XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  30/06/2022
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnLoại phương tiệnChủ xeĐịa chỉ
1
43H-6250 30/06/2022 UAZ
2
43S-3431 30/06/2022 FREIGHTLINER
3
43S-4440 30/06/2022 MITSUBISHI
4
43A-001.84T 30/06/2022 KIA
5
43A-006.49T 30/06/2022 HYUNDAI
6
43S-9662 30/06/2022 FORD
7
43C-039.81T 30/06/2022 THACO
8
43X-1169 30/06/2022 TOYOTA
9
43A-099.97T 30/06/2022 KIA
10
43A-065.92T 30/06/2022 KIA
11
43S-3592 30/06/2022 FREIGHTLINER
12
51B-143.83T 30/06/2022 TRANSINCO
13
43A-096.83T 30/06/2022 TOYOTA
14
43A-03807T 30/06/2022 MAZDA
15
43C-061.57T 30/06/2022 KIA
16
92C-075.17T 30/06/2022 FORD
17
29R-007.75T 30/06/2022 LONGDI
18
43C-069.36T 30/06/2022 HYUNDAI
19
43A-086.35T 30/06/2022 TOYOTA
20
43C-094.64T 30/06/2022 THACO
21
43C-094.99T 30/06/2022 THACO
22
43R-012.31T 30/06/2022 HOANGSA
23
43A-049.68T 30/06/2022 TOYOTA
24
43C-112.06T 30/06/2022 CHEVROLET
25
43A-082.06T 30/06/2022 HYUNDAI
26
43C-130.66T 30/06/2022 CAMC
27
43C-133.55T 30/06/2022 CHEVROLET
28
51D-206.68T 30/06/2022 THACO
29
43A-040.06T 30/06/2022 CHEVROLET
30
43C-158.07T 30/06/2022 FOTON
31
43C-159.69T 30/06/2022 FORLAND
32
43C-160.05T 30/06/2022 ISUZU
33
19C-151.74T 30/06/2022 FOTON
34
43C-214.09T 30/06/2022 HYUNDAI
35
36A-244.72T 30/06/2022 KIA
36
43A-026.21T 30/06/2022 KIA
37
43A-471.21T 30/06/2022 KIA
38
43C-189.50T 30/06/2022 SUZUKI
39
63F-000.72V 30/06/2022 THACO
40
21A-087.72T 30/06/2022 TOYOTA
41
27C-045.90T 30/06/2022 MAZDA
42
29H-178.04T 30/06/2022 MAZDA
43
43H-3427V 30/06/2022 FORD
44
92A-268.80T 30/06/2022 KIA
45
75H-000.25V 29/06/2022 THACO
46
51D-675.92V 29/06/2022 ISUZU
47
92A-126.03T 29/06/2022 HONDA
48
51B-155.16V 29/06/2022 THACO
49
51B-299.06V 29/06/2022 THACO
50
75A-243.77T 29/06/2022 SUZUKI
51
75C-037.46V 29/06/2022 TRUONGGIANG
52
75C-112.07V 29/06/2022 ISUZU
53
76C-133.60V 29/06/2022 THACO
54
43B-038.11V 29/06/2022 THACO
55
43B-056.13T 29/06/2022 MERCEDES
56
43C-002.50V 29/06/2022 KIA
57
43C-043.32V 29/06/2022 KIA
58
43C-053.34V 29/06/2022 KIA
59
43C-083.15V 29/06/2022 INTERNATIONAL
60
43C-170.60V 29/06/2022 THACO
12345678910...
  • Anh6