XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  30/04/2022
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnLoại phương tiệnChủ xeĐịa chỉ
1
43C-008.06T 30/04/2022 SUZUKI
2
43C-050.64T 30/04/2022 VINAXUKI
3
43H-4866 30/04/2022 KIA
4
43H-6225 30/04/2022 YUEJIN
5
43X-0652 30/04/2022 TOYOTA
6
43X-0919 30/04/2022 MAZDA
7
43X-3997 30/04/2022 THACO
8
43A-099.45T 30/04/2022 ISUZU
9
43A-029.87T 30/04/2022 FORD
10
43C-039.48T 30/04/2022 HYUNDAI
11
43E-0929 30/04/2022 MITSUBISHI
12
43H-1215 30/04/2022 MAZDA
13
43S-0923 30/04/2022 CHIENTHANG
14
43A-028.69T 30/04/2022 CHEVROLET
15
43A-050.42T 30/04/2022 DAEWOO
16
43C-020.69T 30/04/2022 KIA
17
43R-0294 30/04/2022 KRNG
18
43H-5239 30/04/2022 FORD
19
43H-6941 30/04/2022 FAW
20
43S-1132 30/04/2022 MITSUBISHI
21
43A-062.41T 30/04/2022 HONDA
22
43C-001.74T 30/04/2022 KIA
23
43A-043.12T 30/04/2022 FORD
24
43A-057.15T 30/04/2022 MAZDA
25
43S-4773 30/04/2022 KIA
26
43C-010.90T 30/04/2022 KAMAZ
27
43C-048.17T 30/04/2022 HONOR
28
60C-139.42T 30/04/2022 HYUNDAI
29
43C-015.97T 30/04/2022 JINBEI
30
43C-035.32T 30/04/2022 SUZUKI
31
43S-8098 30/04/2022 FORD
32
43S-9530 30/04/2022 HINO
33
43C-085.15T 30/04/2022 JINBEI
34
43A-035.01T 30/04/2022 MAZDA
35
43R-011.81T 30/04/2022 HUANYA
36
43C-039.66T 30/04/2022 KIA
37
43A-019.38T 30/04/2022 TOYOTA
38
43B-021.93T 30/04/2022 TOYOTA
39
43C-075.45T 30/04/2022 VIETTRUNG
40
43LD-0065 30/04/2022 PEUGEOT
41
38C-038.58T 30/04/2022 THACO
42
43A-141.26T 30/04/2022 MITSUBISHI
43
43C-017.19T 30/04/2022 NISSAN
44
43C-022.63T 30/04/2022 FORD
45
43S-0838 30/04/2022 LINKBELT
46
43C-006.18T 30/04/2022 ISUZU
47
43S-3409 30/04/2022 TOYOTA
48
43A-087.46T 30/04/2022 TOYOTA
49
77A-037.60T 30/04/2022 CHEVROLET
50
43S-7000 30/04/2022 HOAMAI
51
43H-5914 30/04/2022 TOYOTA
52
43A-061.03T 30/04/2022 HYUNDAI
53
43X-2670 30/04/2022 THACO
54
43A-069.18T 30/04/2022 TOYOTA
55
43C-050.59T 30/04/2022 THACO
56
43A-129.40T 30/04/2022 HYUNDAI
57
43KT-000.38 30/04/2022 THACO
58
43KT-000.51 30/04/2022 THACO
59
43KT-000.54 30/04/2022 THACO
60
75C-031.46T 30/04/2022 THACO
12345678910...
  • Anh6