XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/01/2022
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnLoại phương tiệnChủ xeĐịa chỉ
1
43S-8499 31/01/2022 TOYOTA
2
43X-3600 31/01/2022 TOYOTA
3
43A-044.79T 31/01/2022 KIA
4
43A-045.21T 31/01/2022 HONDA
5
43A-062.64T 31/01/2022 CHEVROLET
6
43S-7227 31/01/2022 HONDA
7
43A-001.31T 31/01/2022 FORD
8
43A-058.96T 31/01/2022 KIA
9
43A-008.26T 31/01/2022 NISSAN
10
30A-459.85T 31/01/2022 FORD
11
43A-018.59T 31/01/2022 FORD
12
43X-0501 31/01/2022 TOYOTA
13
43A-057.43T 31/01/2022 FORD
14
43X-0932 31/01/2022 KIA
15
43A-058.76T 31/01/2022 CHEVROLET
16
43A-024.34T 31/01/2022 TOYOTA
17
43A-025.53T 31/01/2022 TOYOTA
18
43X-2205 31/01/2022 HYUNDAI
19
43A-029.16T 31/01/2022 HYUNDAI
20
43A-025.36T 31/01/2022 TOYOTA
21
43A-034.82T 31/01/2022 KIA
22
43A-030.93T 31/01/2022 MAZDA
23
43A-088.80T 31/01/2022 FORD
24
43A-048.96T 31/01/2022 CHEVROLET
25
43A-085.96T 31/01/2022 KIA
26
43H-3119 31/01/2022 FREIGHTLINER
27
43A-044.46T 31/01/2022 HYUNDAI
28
43A-091.23T 31/01/2022 TOYOTA
29
43A-047.12T 31/01/2022 KIA
30
43S-8742 31/01/2022 CHEVROLET
31
43S-8811 31/01/2022 KIA
32
43A-048.85T 31/01/2022 FORD
33
43A-049.67T 31/01/2022 KIA
34
43C-118.73T 31/01/2022 FREIGHTLINER
35
43C-077.14T 31/01/2022 FORD
36
43C-078.77T 31/01/2022 THACO
37
30E-561.91T 31/01/2022 KIA
38
75A-055.33T 31/01/2022 CHEVROLET
39
43C-094.95T 31/01/2022 CHENGLONG
40
43C-081.77T 31/01/2022 MAZDA
41
43A-176.50T 31/01/2022 KIA
42
43A-102.57T 31/01/2022 TOYOTA
43
43A-002.47X 31/01/2022 THACO
44
43A-110.44T 31/01/2022 HYUNDAI
45
43R-015.77T 31/01/2022 KCT
46
49A-081.32T 31/01/2022 DAEWOO
47
47A-093.86T 31/01/2022 HYUNDAI
48
43R-017.50T 31/01/2022 TIANJUN
49
30A-391.69T 31/01/2022 HONDA
50
22A-048.10T 31/01/2022 KIA
51
43D-001.16T 31/01/2022 CHEVROLET
52
92C-113.09T 31/01/2022 CAMC
53
79D-001.40T 31/01/2022 SSANGYONG
54
43A-007.32T 31/01/2022 KIA
55
36A-303.87T 31/01/2022 TOYOTA
56
43C-127.88T 31/01/2022 TMT
57
43A-235.59T 31/01/2022 MITSUBISHI
58
36R-014.53T 31/01/2022 CIMC
59
43C-141.49T 31/01/2022 NISSAN
60
43R-016.51T 31/01/2022 CIMC
12345678910...
  • Anh6