TIN TỨC XÃ HỘI
Triển khai thực hiện Cuộc thi " Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước 2020 "
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 11173/BGTVT-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020.


Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 9156/KH-BGTVT ngày 14/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến về cuộc thi và tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình tham gia thi; đồng thời, tích cực tuyên truyền, đăng tải thông tin về cuộc thi trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình để thu hút đối tượng là công dân Việt Nam đủ 16 tuổi trở lên tham gia thi.

Đối với các Trường thuộc Bộ, đề nghị tổ chức cho đội ngũ học sinh, sinh viên, học viên đang học tập, nghiên cứu tại trường tham gia thi. Lưu ý: Thành viên Ban tổ chức và những bộ phận, cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được tham gia Cuộc thi.

Nội dung: Cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải nói riêng, gồm: công tác chỉ đạo điều hành; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; công tác cải cách tài chính công và công tác hiện đại hóa hành chính. Mỗi đề thi có 15 câu.

Hình thức: Thi trắc nghiệm. Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải, tại địa chỉ của cuộc thi: http://cchc.mt.gov.vn/thamgiathi.php hoặc http://caicachhanhchinh.mt.gov.vn/ (người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm; thiết bị sử dụng là máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet). Phần mềm sẽ chấm  điểm tự động, kết quả được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm, thời gian hoàn thành phần thi, mã tra cứu kết quả.

Thời gian dự kiến thi: Từ 08h00 ngày 06/11/2020 đến hết ngày 05/12/2020.

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích (chi tiết tại Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo Quyết định số 1933/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2020 gửi kèm theo).

Hướng dẫn chi tiết các bước tham gia thi tại Phụ lục kèm theo. Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”.
theo vr.org.vn
  • Anh6