ỨNG DỤNG TÌM KIẾM..MYPARKING
Hướng dẫn ứng dụng tìm kiểm, đặt chỗ và thanh toán phí đỗ xe qua điện thoại Myparking

 Hướng dẫn cài đặt My Parking

 
Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ATM
 Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ Vi Momo Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ViettelPay


Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ VISA  • Anh6