TIN TỨC TRONG NGÀNH
Hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3237/UBND-KGVX ngày 27/5/2021
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 3237/UBND-KGVX ngày 27/5/2021 về việc cho phép dịch vụ vận chuyển hoạt động trở lại và biện pháp áp dụng, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 2385/SGTVT-QLVTPTNL ngày 27/5/2021 triển khai một số nội dung sau:

1. Từ 06 giờ 00 ngày 28/5/2021, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng dưới 09 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (bao gồm các loại hình có sử dụng ứng dụng điện tử để hỗ trợ kết nối vận tải) được hoạt động trở lại. Yêu cầu các Giám đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện các nội dung sau đây:

a) Yêu cầu tất cả các lái xe ký Bản cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch theo mẫu đính kèm, hoàn thành trong ngày 27/5/2021; với các nội dung chính như sau:

- Đã được xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

- Phải khai báo y tế điện tử hàng ngày và mở/bật ứng dụng Bluezone thường xuyên khi hoạt động.

- Có trách nhiệm từ chối phục vụ nếu khách hàng chưa thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch theo quy định.

b) Đơn vị ký bản cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch theo mẫu đính kèm và tổng hợp danh sách lái xe đã được xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, gửi về Sở Giao thông vận tải trước khi đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải trở lại. Nội dung cam kết của các đơn vị gồm:

- Đơn vị chỉ cấp lệnh hoạt động vận tải cho các lái xe đã có bản cam kết và đáp ứng đầy đủ các nội dung tại điểm a trên đây.

- Toàn bộ nhân viên điều hành, lái xe của đơn vị thực hiện đầy đủ quy định 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.

- Trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn) trên xe; yêu cầu lái xe và hành khách hạn chế nói chuyện, ăn uống trong chuyến đi; Khuyến khích thông gió tự nhiên trên xe (mở cửa kính); Thực hiện khử khuẩn các bề mặt phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi; trong quá trình di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy tình hình thực tế.

- Mỗi phương tiện chỉ được vận chuyển số lượng hành khách tối đa không quá 1/2 số ghế trên xe theo quy định.

- Đơn vị lưu trữ tối thiểu 14 ngày (file điện tử hoặc bằng giấy) lịch trình chuyến đi (điểm đi, điểm đến, đường đi), thông tin hành khách (họ tên, số điện thoại) để phục vụ truy vết khi cần.

- Đối với các lái xe có sử dụng ứng dụng điện tử để hỗ trợ kết nối vận tải, ngoài việc thực hiện nghiêm quy định của đơn vị, phải thực hiện đầy đủ các quy định của đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải.

c) Giám sát nghiêm việc thực hiện nội dung bản cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch của lái xe; kịp thời phát hiện và chấm dứt hoạt động đối với các lái xe vi phạm; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm quy định về phòng, chống dịch đối với lái xe thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị.

d) Trong quá trình di chuyển nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, yêu cầu lái xe có trách nhiệm thông báo, gọi điện ngay cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại: 1900 3228 hoặc 1900 9095) và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, điều trị kịp thời.

2. Các hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô (gồm: xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) tiếp tục thực hiện theo nội dung mục 1, 2 của Công văn số 2130/SGTVT-QLVTPTNL ngày 13/5/2021 của Sở GTVT thành phố Đà Nẵng cho đến khi có thông báo mới.

Sở Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./

SỞ GTVT Đà Nẵng P. QLVT
  • Anh6