TIN TỨC TRONG NGÀNH
Miễn giảm thuế giá trị gia tăng các khoản thu dịch vụ liên quan đến công tác kiểm định
Việc miễn giảm thuế giá trị gia tăng các khoản thu dịch vụ liên quan đến công tác kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng theo quy định về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

- Trước những khó khăn, tác động sâu rộng của dịch Covid-19, ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.  

- Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân hiểu và sớm được thụ hưởng lợi ích từ chính sách giảm thuế, thuận lợi trong việc xuất hóa đơn cũng như kê khai, nộp thuế và triển khai.  Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (Trung tâm) sẽ miễn giảm thuế  giá trị gia tăng tất cả các khoản thu  liên quan đến công tác kiểm định an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới, Thủy nội địa; Kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong cải tạo; Giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng và các dịch vụ khác có liên quan đến công tác đăng kiểm tại đơn vị theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:“Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này”.

- Việc miễn giảm thuế Giá trị gia tăng cho khách hàng, Trung tâm đã hoàn thiện trên phần mềm in hóa đơn và chương trình kiểm định xe cơ giới để tính toán tự động, chủ xe không phải làm thêm thủ tục nào.

- Để xem đầy đủ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, xem tại file Nghi-dinh-15-2022-ND-CP.pdf

TRẦN THỊ TỐ HOA


  • Anh6