THÔNG TIN LIÊN HỆ
Thông tin liên hệ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng
- Địa chỉ Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4301S - Đà Nẵng
  + Địa chỉ: 25 Hoàng Văn Thái - P.Hòa Minh - Q.Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
  + Điện Thoại: 0511.3765017 Fax: 0511.3730511,3765017
- Địa chỉ Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4302S - Đà Nẵng
  + Địa chỉ: Km 800 + 40 Xã Hoà Châu – Hoà Vang - Đà Nẵng
  + Điện Thoại: 0511.3685988 Fax: 0511.3685988
  • Anh6