SƠ ĐỒ TỔ CHỨC - CÁC PHÒNG, ĐỘI
I. Sơ đồ tổ chức Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng


II. Thông tin liên lạc

* CƠ SỞ KIỂM ĐỊNH SỐ 1-43.01S (trụ sở chính): đóng tại số 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
  - Điện thoại: 0236. 3730511, 3765017, 3765016 - Số Fax: 0236.3730511.
- Email: dangkiemdanang@gmail.com
* CƠ SỞ KIỂM ĐỊNH SỐ 2-43.02S: đóng tại Km800+40 Quốc lộ 1A, xã Hòa Châu (gần ngã ba Miếu Bông), huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
  - Điện thoại: 0236.3685988. Số Fax: 0236.3685988. 
  - Email: dangkiemdanang@gmail.com

III. Ban Lãnh đạo trung tâm:

Chức vụ

Họ và tên 

Số điện thoại liên hệ

 Địa chỉ Email

 Phó Giám đốc

(Trung tâm 43.01S-Hòa Minh

 Nguyễn Quảng

02363.765017 

0903.525626

quangn@danang.gov.vn 

 Phó Giám đốc

(Trung tâm 43.02S-Hòa Châu)

 Phan Nhật Phong

02363.685988

0989.636668

phongpn@danang.gov.vn


IV.Trưởng, phó các Phòng, Đội


Chức vụ

Họ và tên 

Số điện thoại liên hệ

 Địa chỉ Email

 Trưởng Phòng QLTH

 Trần Thị Tố Hoa 

02363.730511 

hoattt@danang.gov.vn

Đội trưởng Đội kiểm định 

 Lê Minh Sang

02363.765017 

sanglm@danang.gov.vn 

Đội phó phụ trách Đội kiểm định Cơ sở 2

 Lê Công Lý

02363.685988

lecongly1964@gmail.com

  • Anh6