THÔNG TIN BÁO CHÍ
2. Người phát ngôn của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng


Họ và tên: BÙI VĂN TẤN


Chức vụ: Giám đốc


Điện thoại cố định: 0236.3765016 


Điện thoại di động: 0905.111700


Hộp thư điện tử:  tanbv@danang.gov.vn

  • Anh6