KIỂM TRA PHTIỆN THỦY NỘI ĐỊA TRONG KHAI THÁC
Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Phòng ban thực hiện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (S43)  
Loại hình công việc Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Các bước thực hiện
1. Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến đơn vị đăng kiểm.
2. Giải quyết TTHC:
Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác; nếu hồ sơ đã đầy đủ thì hẹn thời gian, địa điểm kiểm tra.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác
Cơ quan tiếp nhận Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (S43)  
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Số 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh,quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Ông Võ Nguyễn Đức Lộc, ĐT:0914850068  
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân.
Hồ sơ thủ tục

a) Giấy đề nghị kiểm tra (bản chính) theo mẫu; trường hợp đề nghị kiểm tra bằng hình thức mời trực tiếp, gọi điện thoại hay bản fax thì không phải nộp Giấy đề nghị kiểm tra;

b) Hồ sơ kỹ thuật phương tiện:

- Phương tiện đã đóng mà không có sự giám sát của đăng kiểm thì trình bản gốc hồ sơ thiết kế đã được thẩm định;

- Phương tiện đang khai thác thì trình bản gốc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đã được cấp khi thực hiện kiểm tra phương tiện;

- Phương tiện chuyển đổi tàu biển thành phương tiện thủy nội địa thì trình bản gốc hồ sơ thiết kế chuyển đổi tàu biển thành phương tiện thủy nội địa đã được thẩm định và Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển Việt Nam;

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Lệ phí Phí kiểm định tính theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư số 237/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa. Lệ phí: 50.000 đồng /01 Giấy chứng nhận.
Ngày có hiệu lực 01/04/2018
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc dưới 70 km sau khi kiểm tra tại hiện trường đạt yêu cầu hoặc 02 ngày làm việc đối với việc kiểm tra phương tiện cách trụ sở làm việc từ 70 km trở lên hoặc kiểm tra phương tiện ở vùng biển, đảo sau khi kiểm tra tại hiện trường đạt yêu cầu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
  • Anh6