CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1. Thường xuyên áp dụng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng những sáng kiến cải tiến, áp dụng những thành tựu khoa  học, công nghệ thông tin để tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi đến tham gia kiểm định. Đáp ứng nhu cầu chất lượng dịch vụ kiểm định ngày càng nâng cao.

2. Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị kiểm định bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định và luôn ở trạng thái ổn định phục vụ tốt nhất cho công tác kiểm định. 

3. Thực hiện kiểm định chuyên nghiệp, khoa học, đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định để rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong mọi  hoạt động kiểm định để bảo đảm tính chính xác và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ.

4. Thường xuyên củng cố, học tập nâng cao kiến thức nhằm xây dựng đội ngũ VC & NLĐ có đầy đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ  năng giao tiếp văn minh, chuyên nghiệp, năng động  và  phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng  để đáp ứng được mọi yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

5. Thường xuyên cải tiến, nâng cao hiệu lực và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong công tác kiểm định ATKT & BVMT xe cơ giới; để phục vụ các tổ chức, công dân với mức độ tốt nhất (nhanh chóng, chính xác, kịp thời và chất lượng).


  • Anh6