HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Đoàn Thanh niên Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, chiều 12/4, tại Văn phòng Cục QLXD&CLCTGT (Hà Nội), BCH Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018 và tổng kết Tháng Thanh niên 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH, UBKT Đoàn Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Bộ. Đồng chí Nguyễn Thành Tưởng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Bộ chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Giao Linh, Phó Bí thư Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trình bày báo cáo kết quả công tác Đoàn quý I, Tháng Thanh niên 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Giao Linh cho biết, trong quý 1/2018 với trọng tâm là Tháng Thanh niên và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực, sôi nổi. Hoạt động của Đoàn đã có sự liên kết, phối hợp nhiều cơ sở trong Bộ và các đơn vị bạn tạo tính lan tỏa và nâng quy mô tổ chức thể hiện đúng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đoàn kết của thanh niên.

Tháng 3/2018, Đoàn Bộ tổ chức Tọa đàm giữa Bộ trưởng Bộ GTVT với thanh niên ngành GTVT

Nhận thức của cấp ủy về vai trò của thanh niên đã có phần nâng lên tại một số đơn vị. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy đã chú trọng công tác nắm bắt tính hình thanh niên, đã phân công cấp ủy viên phụ trách công tác thanh niên, thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với thanh niên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của thanh niên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên được chú trọng, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập triển khai nghị quyết của Đảng được tổ chức đông đảo để đoàn viên, góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, đoàn viên trẻ nhất là trong điều kiện kinh tế, môi trường xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, đại đa số đoàn viên, thanh niên yên tâm công tác gắn bó với đơn vị.

Hoạt động của tổ chức Đoàn dần được nâng cao, đã thể hiện được chức năng đoàn kết, tập hợp thanh niên, dần từng bước cùng đoàn viên, thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của người đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, vai trò của tổ chức đoàn dần được khẳng định. 

Trong tháng 3/2018, Đoàn Bộ tổ chức thành công Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26/3
và  Ngày hội hiến máu tình nguyện vì nạn nhân TNGT ngành GTVT, với hơn 640 đơn vị máu tại Hà Nội

Tuy nhiên, hoạt động của đoàn chưa đồng đều, nhiều cơ sở Đoàn khó khăn trong việc huy động, tập hợp thanh niên và huy động nguồn lực tổ chức hoạt động. Ban Chấp hành đoàn một số đơn vị chưa chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức các phong trào cho thanh niên, chưa tổ chức tổng kết đánh giá công tác năm và đề ra kế hoạch công tác quý, công tác năm 2018. Hoạt động của tổ chức đoàn chưa thể hiện được bản sắc của thanh niên từng đơn vị...

Nguyên nhân chủ yếu do lãnh đạo một số đơn vị chưa có những định hướng cụ thể cho hoạt động của tổ chức đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; cán bộ đoàn còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm, không nắm bắt được định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển đơn vị nên lúng túng trong triển khai các chương trình công tác đoàn; phong trào đoàn còn khô cứng, thanh niên đang bị lôi quấn, ảnh hưởng bởi nhiều kênh thông tin, nhiều luồng tư tưởng nên không nặm mà với công tác Đoàn…

Về Đề án Thí điểm xây dựng mô hình Xã An toàn giao thông, đồng chí Nguyễn Giao Linh cho biết, địa điểm thực hiện thí điểm là xã Tuân Lộ, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang (Đây là nơi Tuyên cáo thành lập Bộ Giao thông công chính trong Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Bộ Giao thông vận tải); thời gian triển khai thực hiện các nội dung trong Đề án (2018 - 2019),  đánh giá việc thực hiện Đề án và nhân rộng Mô hình Xã an toàn giao thông (2020).

Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên trên địa bàn Xã. Thực hiện duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, hoàn thiện hệ thống giao thông của xã góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Bộ GTVT trong việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý, thi công dự án, xây dựng văn hóa ngành, văn hóa trong giao tiếp, ứng xử tiếp bước truyền thống 70 năm đi trước mở đường; kêu gọi các nguồn lực xã hội trong phát triển giao thông.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn Viện KH&CN GTVT thông qua Hướng dẫn triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đoàn viên, thanh niên Ngành GTVT đề xuất trên 500 ý tưởng, sáng kiến.
Tiêu chí chung của ý tưởng, sáng tạo phải do cá nhân là Đoàn viên thanh niên Ngành GTVT hoặc tổ chức Đoàn đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện; số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện ý tưởng sáng tạo tập thể phải chiếm trên 50% tổng số lao động trực tiếp thực hiện; Đoàn Viên thanh niên làm chủ nhiệm đề tài các cấp được tính là ý tưởng sáng tạo cá nhân. Nội dung tập chung sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt...

Đồng chí Nguyễn Thành Tưởng phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn Quý I/2018 (chiều 12/4)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tưởng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Bộ cho biết, Quý 1 năm 2018, BCH, Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động của Đoàn. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, các hoạt động tại đơn vị; tổ chức triển khai nhiều các hoạt động của Đoàn Khối, Trung ương Đoàn và đã đạt những kết quả tích cực.
Về nhiệm vụ công tác Quý II/2018, đồng chí Nguyễn Thành Tưởng cho biết, Đoàn Bộ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ GTVT và chương trình công tác năm 2018 của Đoàn, Quý II năm 2018 Đoàn Bộ và các cơ sở Đoàn trực thuộc tập trung triển khai, thực hiện công tác với trọng tâm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018); Tuyên truyền về 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1/5...

Đồng chí Nguyễn Thành Tưởng yêu cầu Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn cần chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát vào nhiệm vụ chính trị thực tế tại đơn vị. Xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực và đổi mới về nội dung và hình thức, phải vận dụng và phát huy được sự sáng tạo của đoàn viên thanh niên, đồng thời quan tâm, cổ vũ và động viên đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sáng tạo trong thực hiện các công trình thanh niên, phần việc thanh niên.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng là con em CBCCVC-NLĐ, động viên kịp thời các em trong học tập, vui chơi, giải trí dịp Tết thiếu nhi 1/6; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; các hoạt động an sinh xã hội…Tiếp tục duy trì đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động văn nghệ, thể thao, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt đoàn để thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chú trọng công tác tình nguyện tại chỗ, quan tâm sâu sát đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên...

Đồng chí Nguyễn Thành Tưởng cũng yêu cầu các đồng chí được giao phụ trách xây dựng Đề án thí điển mô hình Xã ATGT; Hướng dẫn triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên Bộ GTVT nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp thu các ý kiến góp ý phát biểu tại Hội nghị, hoàn chỉnh nội dung để sớm ban hành, triển khai thực hiện cho hiệu quả.
BVT (nguồn mt.gov.vn)
Đoàn thanh niên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng tiếp tục ra quân tuyên truyền đảm bảo ATGT đường bộ-đường sắt (28/12/2017)
Đại hội XII Công đoàn ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng: Đổi mới hoạt động Công đoàn góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại (21/11/2017)
Tuổi trẻ phải dấn thân (03/11/2017)
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022 (30/10/2017)
Đại hội Đoàn Thanh niên CSHCM- Bộ GTVT lần thứ V: Đoàn kết - Sáng tạo - Thiết thực (18/8/2017)
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2017-2022 (18/8/2017)
Thanh niên Ngành Giao thông vận tải tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1942 – 27/7/2017 (18/8/2017)
12
  • Anh6